Tổng thu ngân sách tháng 4/2022 ước đạt 160,2 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4/2022 ước đạt 160,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2 nghìn tỷ đồng so với số thu tháng trước, trong đó: Thu nội địa ước đạt 129,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, do một số khoản thu phát sinh trong quý I được kê khai nộp ngân sách vào đầu quý II theo chế độ quy định. Thu từ dầu thô ước đạt 6,6 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Giá dầu thanh toán bình quân của Việt Nam trong tháng khoảng 122,7 USD/thùng, tăng 62,7 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng dầu trong tháng ước đạt 0,7 triệu tấn. 
Ảnh minh họa – nguồn: internet.Ảnh minh họa – nguồn: internet.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 24,1 nghìn tỷ đồng giảm khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt 35,8 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng so tháng trước; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ trong tháng khoảng 11,7 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng năm 2022 thu NSNN ước đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2021 (ngân sách trung ương ước đạt 46,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 45% dự toán). 

Trong đó, thu nội địa ước đạt 520,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán, tăng 9,1% so cùng kỳ năm 2021. Kết quả thu nội địa đạt khá, phản ánh sát tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm. Các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đã phát huy hiệu quả, một số ngành có đóng góp số thu lớn cho NSNN duy trì mức tăng trưởng khá. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt gần 24,1 nghìn tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán, tăng 93,4% so cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do giá dầu tăng mạnh, bình quân 4 tháng đạt khoảng 97,4 USD/thùng (tăng 37,4 USD/thùng so dự toán, tăng 49,8% so cùng kỳ); sản lượng dầu thô thanh toán đạt khoảng 3 triệu tấn, bằng 42,9% kế hoạch. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 100,9 nghìn tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán, tăng 27,1% so cùng kỳ năm 2021, trên cơ sở: tổng số thu thuế ước đạt 145,9 nghìn tỷ đồng, bằng 41,4% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 45 nghìn tỷ đồng, bằng 29,4% dự toán.

Hoạt động xuất nhập khẩu tháng 4 tiếp tục tăng trưởng tích cực; luỹ kế kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá có thuế tính đến ngày 15/4/2022 đạt khoảng 42,8 tỷ USD, tăng 7,86% so cùng kỳ năm 2021, trong đó các mặt hàng chủ yếu đóng góp số thu lớn cho ngân sách tăng mạnh như: dầu thô xuất khẩu, dầu thô nhập khẩu, xăng dầu nhập khẩu và các mặt hàng nguyên liệu dệt, may, da giày, điện thoạt, linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử nhập khẩu, hóa chất...

Lũy kế 4 tháng thu NSNN ước đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2021 (ngân sách trung ương ước đạt 46,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 45% dự toán). ước đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối NSNN tháng 4/2022 ước đạt 132,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng năm 2022 đạt 470,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 95,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 18,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán (cùng kỳ năm 2021 là 35,3%); chi thường xuyên ước đạt 340,2 nghìn tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán (cùng kỳ năm 2021 là 32,6%).

Tổng chi cân đối NSNN tháng 4/2022 ước đạt 132,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng năm 2022 đạt 470,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 95,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 18,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán (cùng kỳ năm 2021 là 35,3%); chi thường xuyên ước đạt 340,2 nghìn tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán (cùng kỳ năm 2021 là 32,6%).

Ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng để bổ sung cho các địa phương 963,5 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp 27,19 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã giao 518,1 nghìn tỷ đồng, bên cạnh đó các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) tăng khoảng 42 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn được giao (không kể số kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm) đạt 92,23% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 4 tháng năm 2022, đã thực hiện phát hành 45,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 15,64 năm, lãi suất bình quân 2,4%/năm.

Trong tháng 4/2022, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương ban hành 03 băn bản điều hành giá xăng dầu trong nước. Từ đầu năm đến hết ngày 03/5/2022, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương ban hành 10 văn bản điều hành giá xăng dầu trong nước (trong đó: giá mặt hàng xăng tăng 07 lần, giảm 03 lần; giá mặt hàng dầu diezen và dầu hỏa tăng 8 lần, giảm 2 lần, dầu madut tăng 8, giảm 1 đợt, ổn định giá 1 đợt).

Trong 4 tháng năm 2022, các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt. Ngoài ra, ghi nhận bổ sung 01 doanh nghiệp cổ phần hóa là Công ty TNHH MTV Phà An Giang (đã chính thức chuyển thành công ty cổ phần năm 2021) thuộc danh mục cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cũng theo Bộ Tài chính tính đến ngày 29/04/2022, chỉ số VNIndex đạt 1.366,8 điểm, giảm 8,4% so với cuối tháng trước và giảm 8,8% so với cuối năm 2021. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 365,83 điểm, giảm 18,6% so với cuối tháng trước và giảm 22,8% so với cuối năm 2021; Về mức vốn hóa: Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM ngày 29/04/2022 đạt 7.166 nghìn tỷ đồng, giảm 7,7% so với cuối năm 2021, tương đương 85,3% GDP; Về quy mô giao dịch: Trong tháng 04/2022, giá trị giao dịch bình quân đạt 26.299 tỷ đồng/phiên, giảm 19% so với tháng trước. Tính chung từ đầu năm tới nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 29.924 tỷ đồng/phiên, tăng 12,5% so với bình quân năm trước.
Về thị trường bảo hiểm, tổng tài sản ước đạt 737.541 tỷ đồng (tăng 21,16% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 106.519 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 631.022 tỷ đồng; Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 74.234 tỷ đồng (tăng 13,91% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.477 tỷ đồng (tăng 12,58% so với cùng kỳ năm trước), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 51.757 tỷ đồng (tăng 14,50% so với cùng kỳ năm trước).

Đến ngày 20/4/2022, đã giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp 59.746 tấn gạo cho các địa phương. Hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021-2022 là 32.556 tấn gạo cho 43 tỉnh (tiến độ xuất gạo đến ngày 15/4/2022 là 28.814 tấn/32.556 tấn; số gạo còn lại một số tỉnh đề nghị gia hạn thời gian xuất gạo hỗ trợ học sinh đến ngày 15/5/2022). Bộ Tài chính đã quyết định cấp bổ sung 647.197,5 kg gạo cho 13 tỉnh.

Trong 4 tháng năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 15.394 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 308.775 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan.

Quang Minh