Tổng thu NSNN tháng 7 ước đạt 33.840 tỷ đồng

Theo đánh giá của Bộ Tài chính tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 7 đạt khá so với mức thực hiện tháng 6 (tăng gần 5.000 tỷ đồng), nhờ có sự gia tăng số thu nội địa (tăng trên 3.000 tỷ đồng) và thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu (tăng khoảng 1.800 tỷ đồng).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Sở dĩ số thu NSNN đạt khá là do: Nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi (tăng trưởng GDP từ 3,1% Quý I/2009 tăng lên 4,5% trong quý II/2009); nhiều hoạt động sản xuất - kinh doanh chủ chốt trong tháng 7 đều tăng so với tháng trước, trong đó sản xuất công nghiệp ước tăng 2%, kim ngạch xuất khẩu tăng trên 1%...

Tháng 7 là tháng kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý II/2009, đồng thời cũng là thời điểm truy nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2008 đã được giãn hoãn theo chủ trương của Chính phủ. Ước tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong tháng 7 tăng khoảng 4.000 tỷ đồng so với tháng trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 7 tiếp tục tăng so với tháng 6 (tăng khoảng 2%), trong đó kim ngạch nhiều mặt hàng có thuế suất cao tăng khá (ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng 8,2%, máy tính và linh kiện điện tử  tăng 3,6%...). 

Bên cạnh đó, tổng thu NSNN 7 tháng đầu năm 2009 ước đạt 222.120 tỷ đồng, đạt 57,0% dự toán năm, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2008; trong đó thu nội địa ước đạt 59,1% dự toán, giảm 2,8% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô ước đạt 48% dự toán, giảm 37,2% so với cùng kỳ; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 57,5% dự toán, giảm 5,7% so với cùng kỳ.

Xét về tiến độ thực hiện dự toán, số thu 7 tháng đầu năm nay tuy thấp hơn cùng kỳ năm 2008 (đạt 73,1%), song vẫn ở mức khá so với những năm gần đây (năm 2006 đạt 56,5%, năm 2007 đạt 55,0%). Đây là kết quả tích cực trong điều kiện kinh tế phát triển không thuận lợi, phải thực hiện nhiều giải pháp ưu đãi về chính sách thuế để kích thích kinh tế, ngặn chặn suy giảm và duy trì tăng trưởng kinh tế; đồng thời, thể hiện quyết tâm và nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và các cơ quan chức năng liên quan.

Riêng về thu dầu thô, giá dầu thô tháng 7 trên thị trường thế giới giảm nhẹ so với tháng 6, bình quân chỉ đạt 64 USD/thùng. Do có độ trễ trong thanh toán nên giá dầu tính thu NSNN tháng 7 ước đạt 67 USD/thùng, nâng mức giá bình quân 7 tháng đạt 50 USD/thùng. Sản lượng dầu thanh toán 7 tháng ước đạt 9,4 triệu tấn, bằng 59,2% kế hoạch năm.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, ước đến hết tháng 7/2009 đã có 29/63 địa phương thu đạt trên 65% dự toán (Hậu Giang, Hoà Bình, Đồng Tháp, Kon Tum...), tuy nhiên cũng còn một số địa phương thu đạt dưới 50% dự toán (Quảng Ngãi, Cà Mau, Vĩnh Phúc, Bình phước, Bình Thuận...).

(K.Hoa)