Tổng thu NSNN thực hiện tháng 2 ước đạt 66,3 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố tình hình thực hiện dự toán NSNN tháng 02/2016. Theo đó, tổng thu NSNN thực hiện tháng 2 ước đạt 66,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 160,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% dự toán, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,7% số thu tháng 1; luỹ kế thu 2 tháng đạt 139,98 nghìn tỷ đồng, bằng 17,8% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Thu từ dầu thô ước đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 5,77 nghìn tỷ đồng, bằng 10,6% dự toán, bằng 43,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 62,5% mức thực hiện tháng trước. Luỹ kế thu 2 tháng đạt 31,2 nghìn tỷ đồng tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2015. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (17 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN 2 tháng đầu năm ước đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% dự toán, bằng 75,6% so cùng kỳ năm 2015.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi NSNN tháng 2 ước đạt 81,73 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 185,59 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 31,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4% dự toán, tăng 5,8%; Chi trả nợ và viện trợ đạt 28,85 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán, tăng 4,7%; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 125,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,2% dự toán, tăng 5,1% so cùng kỳ năm 2015.

Bội chi NSNN 2 tháng đầu năm ước đạt 25,47 nghìn tỷ đồng, bằng 10% dự toán năm.

Lũy kế huy động vốn TPCP cho NSNN và Đầu tư phát triển đạt 39.068,9 tỷ đồng (kết quả huy động vốn tính đến hết ngày 29/2/2016), bằng 17,8% kế hoạch Bộ giao, Bảo đảm nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi NSNN cho Đầu tư Phát triển theo dự toán 2016...

(GK)