TP. Hà Nội bình ổn giá sữa theo hai giai đoạn

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện việc bình ổn giá các sản phẩm dinh dưỡng chứa sữa động vật dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

>>Kiên quyết dừng trường hợp kê khai, đăng ký giá không phù hợp

>>Sở Tài chính Hà Nội tăng cường công tác quản lý giá sữa

Để đảm bảo việc quản lý giá sữa hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế công tác quản lý giá, lộ trình thực hiện việc bình ổn giá sữa trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ ngày 11/6 đến ngày 6/7/2014 sẽ thực hiện việc quản lý giá bán buôn tối đa đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất sữa, nhập khẩu sữa có trụ sở chính trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất sữa, nhập khẩu sữa từ ngày 11 đến ngày 18/6 lập biểu mẫu giá bán buôn tối đa, đăng ký giá bán với Sở Tài chính theo quy định. Sở Tài chính thực hiện rà soát biểu mẫu, yêu cầu các công ty, doanh nghiệp sản xuất sữa và nhập khẩu sữa có văn bản thông báo tới tất cả các chi nhánh, đại lý trên địa bàn thành phố để tổ chức thực hiện.

Theo đó, trường hợp các chi nhánh, đại lý được quyền quyết định giá đã đăng ký giá với Sở Tài chính mà mức giá bán buôn, bán lẻ đăng ký thấp hơn mức giá bán buôn tối đa, bán lẻ tối đa thì tiếp tục thực hiện bán theo mức giá đã đăng ký.

Trường hợp các chi nhánh, đại lý được quyền quyết định giá đã đăng ký giá vói Sở Tài chính mà mức giá bán buôn, bán lẻ đăng ký cao hơn mức giá bán buôn tối đa, bán lẻ tối đa thì không được bán theo mức giá đã đăng ký; trước mắt thực hiện bán buôn thấp hơn mức giá bán buôn tối đa, thực hiện mức giá bán lè không cao hơn mức giá bán lẻ tối đa.

Trước ngày 6/7, các quận, huyện, thị xã phải hoàn thành việc tiếp nhận, rà soát biểu mẫu giá tối đa, biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá sữa theo quy định hiện hành.

Giai đoạn 2, từ ngày 7/7 trở đi, Sở Tài chính có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện đăng ký giá, kê khai giá đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn. Thời gian xong trước ngày 20/7. Đồng thời tổ chức tập huấn và hướng dẫn quận, huyện, thị xã việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giá sữa.

Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước về giá sữa đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn, đảm bảo chủ trương bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực thi nghiêm túc.

(T.H)