TP. HCM quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN

Lãnh đạo Thành phối Hồ Chí Minh xác định năm 2014 là năm đặc biệt quan trọng. Kết quả đạt được sẽ là nền tảng, là động lực hoàn thành nhiệm vụ 5 năm 2011-2015. Do đó ngay từ những ngày đầu năm, thành phố (TP) triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nghiêm túc triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ tập trung giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn TP.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết, nhờ sư nỗ lực của hệ thống doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, TP vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định. GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,2% so với cùng kỳ, chỉ số giá tiêu dùng CPI so với cuối năm 2013 tăng 1,09%, nếu loại trừ yếu tố tăng giá dịch vụ y tế từ tháng 6/2014 chiếm 0,42% thì CPI tháng 6/2014 chỉ tăng 0,62% so với cuối năm 2013, qua đó góp phần mục tiêu kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm trên địa bàn TP đạt được 125.619 tỷ đồng đạt 55,51% so với dự toán và tăng 18,39% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 68.517 tỷ đồng, 55,16% so với dự toán, và tăng 17,40% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực kinh tế đạt 55,43% tăng 17,5 % so với  cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt 15510 tỷ đồng, đạt 51,6% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 41.592 tỷ đồng, đạt 55,6% dự toán và tăng 2,76% so với cùng kỳ.

Nhìn chung tình hình thu NSNN đạt khá so với dự toán và tăng cao hơn so với cùng kỳ. Phần lớn các khoản thu đều đạt hơn so với cùng kỳ từ 10-20%. Kết quả thu nội địa đạt khá, đánh giá là nhờ sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế trên địa bàn TP. Hoạt động sản xuất kinh doanh có dấu hiệu phục hồi và phát triển. Bên cạnh đó, TP đã lãnh đạo ngành Tài chính tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên chuyên đề, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT, tập trung thu nợ đọng. Từ đầu năm đến nay, ngành Thuế đã thu nợ thuế từ năm 2013 và nợ thuế phát sinh 6 tháng năm 2014 được 10.882 tỷ đồng. Ngành Hải quan thu đc 396,5 tỷ đồng. Về công cuộc chống buôn lậu, hải quan TP.HCM 6 tháng đầu năm đã đạt trị giá hàng vi phạm 160  tỷ trong đó có 7 vụ ma túy với số lượng 26,78 ký ma túy các loại.

Mặc dù kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm của TP HCM có dấu hiệu khả quan, nhưng tình hình kinh tế thế giới khu vực tình hình biển Đông còn nhiều phức tạp, điều này sẽ tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế xã hội của nước ta và đối với TP.HCM.

Vì thế, từ nay đến cuối năm, TP sẽ tiếp tục triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, quyết liệt đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, trong đó tập trung một số giải pháp chính:

-Nhóm giải pháp 1: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các DN sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường thị phần trong và ngoài nước; chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp, chương đối thoại DN, chương trình kích cầu, chương trình phát triển mạng lưới bán buôn bán lẻ... qua đó giúp nguồn vốn ngân hàng, hỗ trợ các đối tượng DN, đầu tư hiện đại hóa, nâng cao năng lực, xúc tiến thương mại, giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, tạo ra thêm nguồn thu cho NSNN.

- Nhóm giải pháp 2: Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, trọng điểm để nhằm ngăn chặn hành vi gian lận thuế, thất thu thuế, tiếp tục chú trọng và có giải pháp cụ thể, phù hợp theo từng nhóm nợ để thu nợ có hiệu quả.

- Nhóm giải pháp 3: Tập trung cải cách hành chính, quản lý thuế, triển khai ứng dụng CNTT đẩy mạnh công tác kê khai thuế qua mạng, triển khai nộp thuế qua ngân hàng, tự động hóa quy trình tiêp nhận hồ sơ, cải cách hành chính thuế, hải quan để giảm tối đa kinh phí và thời gian kê khai thuế của DN, tạo điều kiện thuận lợi cho DN thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

- Nhóm giải pháp 4: Tiếp tục xử lý sắp xếp công tác nhà đất theo quyết định 09, đẩy nhanh việc bán nhà chuyên quyền sở hữu nhà đất, chuyển mục đích sử dụng đất qua đó khai thác thêm nguồn thu từ nhà đất để bổ sung nguồn vốn cho TP.

- Nhóm giải pháp 5: Tiếp tục điều hành dự toán chi NSNN theo đúng dự toán được duyệt, đúng chính sách tiến độ, định mức đã quy định, quán triệt triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, các cấp các ngành, ưu tiên vốn cho các công trình cấp bách...

(T.H)