TP.Hà Nội: Tổng thu ngân sách đạt 39,8% dự toán

Đây là thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng đưa ra tại Hội nghị trực tuyến "Đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2013" do Bộ Tài chính tổ chức.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Tưởng cho biết: Với nhiều hình thức và giải pháp quyết liệt, công tác thu ngân sách của TP. Hà Nội đã có nhiều kết quả đang ghi nhận. Tính đến ngày 15/7/2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 64.300 tỷ đồng, đạt 39,8% dự toán và bằng 92,8% so với cùng kỳ, trong đó: Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 5.419 tỷ đồng, đạt 46,4% dự toán và bằng 125,9% so với cùng kỳ; Thu nội địa đạt 52.634 tỷ đồng, đạt 36,2% dự toán; trong đó tiền sử dụng đất 1.957 tỷ đồng, đạt 16,4% dự toán và bằng 81,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhiều khoản thu đạt thấp so với dự toán giao: thu từ khu vực DNNN trung ương đạt 26,4% dự toán và bằng 56,8% cùng kỳ (loại trừ chênh lệch thu chi ngân hàng đạt 31,3% dự toán và bằng 84,2% cùng kỳ); thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 45,8% dự toán; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 34,5% dự toán...

Tổng chi ngân sách địa phương đạt 21.416 tỷ đồng đạt 37,2% dự toán. Chi đầu tư phát triển đạt 8.644 tỷ đồng, chiếm 36,2% dự toán, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản là 7.396 tỷ đồng, đạt 35,2% dự toán năm. Chi thường xuyên đạt 12.772 tỷ đồng, chiếm 40% dự toán, đáp ứng kịp thời và đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an sinh quốc phòng và các như cầu an sinh xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, lãnh đạo và cán bộ TP. Hà Nội đã sát cánh cùng với ngành Thuế và Hải quan để đảm bảo công tác thu ngân sách. Với những khó khăn mà Cục Thuế và Cục Hải quan đã dự báo trước, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố không đặt vấn đề điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách mà tập trung tăng cường chỉ đạo các biện pháp thu ngân sách, quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã đề ra các giải pháp quyết liệt: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ; Tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và xử lý nợ đọng thuế; Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

(NTH)