TP.HCM mở rộng tối đa cơ hội đầu tư tư nhân

UBND TP.Hồ Chí Minh (HCM) cho biết, trong giai đoạn 2011 - 2013, lĩnh vực tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công đạt nhiều kết quả khả quan, tổng mức đầu tư toàn xã hội duy trì ổn định, năm sau cao hơn năm trước, tỉ trọng vốn nhà nước trong GDP đã giảm dần, vai trò của tư nhân ngày càng được tăng cường, tư nhân ngày càng tham gia nhiều hơn vào các công trình kinh tế - xã hội. TP. HCM đã tập trung nguồn lực vào phát triển những ngành, lĩnh vực mũi nhọn, tạo sự đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Tái cơ cấu đầu tư công đạt hiệu quả
 
Theo báo cáo của UBND TP.HCM, thành phố đã thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư công, tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội duy trì tăng trưởng hàng năm, giai đoạn 2011 - 2013 đạt gần 645.000 tỉ đồng, tăng 7,48% so với giai đoạn 2006 - 2010; 6 tháng đầu năm 2014 đạt trên 60.000 tỉ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ.
 
Tỉ trọng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong GDP vẫn duy trì ở mức hợp lý, tuy nhiên có xu hướng giảm trong những năm gần đây, nguyên nhân do GDP tăng nhanh hơn tổng mức đầu tư toàn xã hội, điều này cho thấy tổng mức đầu tư toàn xã hội đã góp phần đáng kể trong tăng trưởng kinh tế thành phố.
 
Tỉ trọng vốn khu vực nhà nước trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội giảm, bình quân giai đoạn 2011 - 2013 chiếm 22,3% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đạt yêu cầu và thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu tại Quyết định 339/QĐ-TTg ngày 19/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 (khoảng 35 - 40% tổng đầu tư xã hội).
 
Thành phố đã mở rộng tối đa phạm vi và cơ hội đầu tư tư nhân, nhất là tư nhân trong nước; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư tư nhân vào phát triển hạ tầng, phát triển các ngành, các sản phẩm có lợi thế, có tiềm năng phát triển. Qua đó, vốn ngoài nhà nước trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội có xu hướng tăng dần, từ 59,9% năm 2011lên 62,7% năm 2013; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng có xu hướng tăng nhẹ từ 15,5% năm 2011 lên 16,1% năm 2013.
 
Thành phố đã thực hiện nghiêm việc cắt, giảm, dãn tiến độ các dự án đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ. Giai đoạn 2011 - 2013, tổng vốn đầu tư điều chỉnh giảm từ ngân sách là 7.346 tỉ đồng, tương ứng 12,12% tổng vốn ngân sách chi cho đầu tư phát triển, trong khi chưa có các biện pháp huy động hiệu quả các nguồn vốn khác tham gia đầu tư để giữ ổn định tổng mức đầu tư toàn xã hội, duy trì được nhịp độ tăng trưởng kinh tế do đó đã ảnh hướng lớn đến phát triển cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội.

Đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực đầu tư
 
Trong thời gian qua, thành phố đã đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính từ khâu quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch, chấp thuận địa điểm thực hiện dự án,thiết kế đến thẩm định, phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng, giao đất; thực hiện phân cấp mạnh cho cơ sở trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, qua đó kịp thời phát hiện, xử lí các sai phạm, chống thất thoát, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn đầu tư; đẩy mạnh triển khai công tác giám sát cộng đồng nhằm huy động sự tham gia của người dân và các đối tượng thụ hưởng khác vào quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện và theo dõi giám sát các chương trình, dự án đầu tư công; ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiện đại trong việc tổ chức xây dựng, khai thác và quản lý các công trình…
 
Theo đánh giá, các nỗ lực cải cách của Trung ương và Thành phố trong thời gian qua đã giúp môi trường kinh doanh và đầu tư của TPHCM chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Việc thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh tiếp tục đạt được những tiến bộ. Tổng vốn đầu tư nước ngoài cấp mới và điều chỉnh tăng vốn giai đoạn 2011 - 2013 là 6,3 tỷ USD, chiếm 16,57% so cả nước (37,05 tỉ USD); 6 tháng đầu năm 2014 là 1,08 tỉ USD, tăng 102% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký và bổ sung giai đoạn 2011 - 2013 là gần 914.000 tỉ đồng; 6 tháng đầu năm 2014 là hơn 119.000 tỉ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.
 
(T.H)