TPHCM muốn có cơ chế tài chính đặc thù

(eFinance Online) - UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong dự thảo Quy định về cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TPHCM.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

TPHCM kiến nghị được cấp lại một phần số thu các khoản thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 10 năm để tạo điều kiện bổ sung nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống cảng sông, cảng biển, kết nối liên vùng, tác động tích cực đến sự phát triển của TP và các địa phương lân cận.

Kiến nghị này cũng đề cập đến việc cho phép TPHCM nghiên cứu cơ chế phụ thu thuế đối với một số ngành, lĩnh vực kinh doanh trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế. TPHCM được thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý và được hưởng 50% đối với khoản thu này, được hưởng 50% phần thu lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập quỹ của các doanh nghiệp nhà nước Trung ương đại diện chủ sở hữu cho ngân sách thành phố.

Để tạo điều kiện cho TPHCM phấn đấu tăng thu và đóng góp nguồn thu cho ngân sách Trung ương, Bộ Tài chính cần giữ nguyên quy định về cơ chế thưởng vượt thu và bổ sung có mục tiêu cho TPHCM. TPHCM muốn được trích Quỹ này phù hợp với nhu cầu và khả năng cân đối ngân sách thực tế của địa phương, được tạm ứng từ Quỹ dự trữ tài chính để chi cho các dự án hạ tầng quan trọng mà ngân sách chưa bố trí được vốn trong phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn.

UBND TPHCM cũng kiến nghị Bộ bổ sung quy định giữ lại nguồn thu từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do UBND TP làm chủ sở hữu. Số thu này được nộp vào tài khoản do Sở Tài chính theo dõi, quản lý nhằm tạo nguồn vốn bổ sung cho các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực then chốt của TPHCM.

(NQ)