TP.HCM: Ước thu ngân sách Nhà nước 118.686,3 tỷ đồng

Trong đó thu nội địa 62.356,1 tỷ đồng, đạt 73,5% dự toán, tăng 30,7%. Thu từ dầu thô 12.944 tỷ đồng, đạt 105,2% dự toán, tăng 53,4% cùng kỳ, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 14,2%. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 24.603 tỷ đồng, đạt 81,6% dự toán, tăng 16,7%.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 13.720,4 tỷ đồng, tăng 5,9%. Chi thường xuyên 10.882,6 tỷ đồng, tăng 33,8%; trong đó, chi sự nghiệp kinh tế 2.357,7 tỷ đồng, tăng 24,5%; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 2.951,3 tỷ đồng, tăng 37,9%; chi sự nghiệp y tế 1.450,3 tỷ đồng, tăng 32%; chi quản lý hành chính tăng 33,9%; chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học tăng 57,3%.

Theo đánh giá của Cục Thống kê TP.HCM, kinh tế thành phố giữ vững được tốc độ phát triển, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng ước đạt 304.530 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ năm 2009. Trong đó: khu vực thương mại dịch vụ đóng góp cao nhất 6,05%; Khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 5,04%; khu vực nông lâm thuỷ sản 0,06%.

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm ước tính thực hiện 431.148 tỷ đồng, tăng 13,9% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp trung ương đạt 51.506 tỷ đồng, tăng 4,4%. Giá trị sản xuất công nghiệp nhà nước địa phương đạt 15.063 tỷ đồng, tăng 7,4%. Giá trị sản xuất xây dựng ước thực hiện 68.326 tỷ đồng tăng 25,2% so cùng kỳ năm trước.

9 tháng năm 2010, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 5.776,8 tỷ đồng, tăng 6,3% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 4.448,1 tỷ, tăng 4,2%; Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 13,6 tỷ (giá cố định), tăng 3,4%.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 9 tháng ước thực hiện 95.228 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 17,7% ; so kế hoạch năm đạt 55,3%. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn trên địa bàn ước thực hiện 79.694 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 17,8%;

Từ đầu năm đến ngày 15/9, đã có 259 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với  tổng vốn đăng ký 1.673 triệu USD, vốn điều lệ 663,6 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 1.728,1 triệu USD, so với 9 tháng năm 2009 tăng 59,6%. Đã có 17.621 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 167.833 tỷ đồng.

(Trung Kiên - tổng hợp từ nguồn Cục Thống kê TP. HCM)