Trà Vinh: Thu NSNN 4 tháng đầu năm tăng gần 30% so với cùng kỳ

(eFinance Online) - Cục Thuế Trà Vinh cho biết, tổng thu tháng 4/2018 là 244.478 triệu đồng; lũy kế số thu 04 tháng là 1.362.541 triệu đồng, đạt 39,53% dự toán pháp lệnh, tăng 29,49% so với cùng kỳ. Nếu tổng thu trừ sổ xố kiến thiết, tiền sử dụng đất là 752.348 triệu đồng, đạt 30,31% dự toán pháp lệnh, tăng 17,86% so với cùng kỳ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong đó thu từ khu vực DNNN Trung ương đạt 252.651 triệu đồng, đạt 28,07% dự toán pháp lệnh, tăng 92,61% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý đạt 24.877 triệu đồng, đạt 42,89% dự toán pháp lệnh, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 86.890 triệu đồng, đạt 56,06% dự toán pháp lệnh, tăng 174,27% so với cùng kỳ.

Thu từ hoạt động xổ số đạt 532.014 triệu đồng, đạt 62,59% dự toán pháp lệnh, tăng 43,2% so với cùng kỳ. Thuế TNCN thu được 106.851 triệu đồng, đạt 39,57% dự toán pháp lệnh, tăng 14,27% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất đạt 78.179 triệu đồng, đạt 67,98% dự toán pháp lệnh, tăng 84,61% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Trà Vinh cho biết, trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế đến hết tháng 4/2018, tình hình kinh tế trong thời gian tới, dự toán thu Quý II/2018, ngành Thuế tỉnh Trà Vinh dự báo tháng 5/2018 có thể thu được 280.000 triệu đồng (trong đó thu từ hoạt động xổ số 30.000 triệu đồng) và đạt 47,65% dự toán thu NSNN.

(PV)