Trên 520 tỷ đồng tạm ứng trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Bộ Tài chính vừa quyết định tạm ứng cho các địa phương để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, sẽ có 9 địa phương được tạm ứng kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách đợt này, bao gồm: Long An, Tây Ninh, An Giang, Quảng Nam, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang và Lạng Sơn. 

9 địa phương trên được Nhà nước hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách, tương đương với số tiền trên 520 tỷ đồng theo quy định tại văn bản số 677/2012/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2015 .

Số kinh phí tạm ứng cho tỉnh Long An là 102,086 tỷ đồng; Tây Ninh: 91,439 tỷ đồng, An Giang: 134,15 tỷ đồng, Quảng Nam: 77,204 tỷ đồng, Hòa Bình: 36,246 tỷ đồng, Bắc Giang: 19,666 tỷ đồng, Phú Thọ: 15,891 tỷ đồng, Tuyên Quang: 13,041 tỷ đồng và Lạng Sơn: 30,585 tỷ đồng. 

Đối với tỉnh Bắc Kạn và TP Cần Thơ, kinh phí trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2012 và 2013 còn dư, Bộ Tài chính đề nghị UBND hai tỉnh trên chuyển nguồn kinh phí này sang năm 2014 để thực hiện chính sách, không sử dụng cho mục đích khác.

(T.H)