Triển khai phần mềm Phần mềm Quản lý tài sản cố định tại Kiểm toán NN

Trong hai ngày 11,12/9/2014, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước (TSNN) thuộc Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính đã triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho tất cả các đơn vị trực thuộc.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ông Nguyễn Kiêm Phúc - Phó Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước chia sẻ, việc quản lý các tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định hiện nay tại các đơn vị đang quản lý gặp nhiều khó khăn, thông tin báo cáo về tài sản chưa chính xác. Chính vì vậy, việc triển khai Phần mềm sẽ giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý tài sản của các đơn vị được đồng bộ, thống nhất.

Phần mềm Quản lý TSNN được Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính xây dựng, sử dụng theo công nghệ quản lý mới, hiện đại, triển khai trên môi trường Internet. Phần mềm có khả năng quản lý được tất cả các loại tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định trong khu vực hành chính sự nghiệp; phù hợp với chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành (danh mục loại tài sản, các chỉ tiêu về hao mòn, báo cáo đầu ra về công khai tài sản theo Thông tư số 89/2010/TT-BTC…).
 
Trong hai ngày diễn ra Hội nghị, các giảng viên đã hướng dẫn cụ thể, chi tiết các nội dung của Phần mềm; hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.
 
(T.H)