Triển khai sáng kiến KCN sinh thái tại Việt Nam

Ngày 17/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT)  và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đã chính thức công bố khởi động Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp (KCN)  sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam”.

Triển khai sáng kiến KCN sinh thái tại Việt Nam.Triển khai sáng kiến KCN sinh thái tại Việt Nam.

Trước đó, với nỗ lực chuyển đổi các KCN hiện tại thành các KCN sinh thái nhằm cụ thể hóa Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh, ngày 28/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” tại Quyết định số 1526/QĐ-TTg.

Tuyên bố khởi động dự án, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương khẳng định, Việt Nam đang là điểm đến của nhiều tập đoàn hàng đầu trên thế giới, với sự phát triển mạnh mẽ của các KCN, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, Việt Nam đang đối mặt với thách thức lớn về ô nhiễm môi trường nước thải, chất thải rắn và khí thải. Dù Chính phủ và các Bộ ngành, địa phương đã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung tại các KCN,  nhưng mới đạt được mức 80% so với mục tiêu về môi trường KCN đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015  là 100% các KCN đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt chuẩn môi trường.

Theo ông Miroslav Delaporte, Giám đốc quốc gia SECO Văn phòng hợp tác Thụy Sỹ tại Việt Nam cho biết: Dự án có tổng kinh phí là hơn 53,2 triệu USD, trong đó vốn ODA, vốn viện trợ không hoàn lại là hơn 4,5 triệu USD từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Cơ quan phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO). Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật của các cơ quan phối hợp thực hiện từ phía Việt Nam và UNIDO là hơn 38,7 triệu USD, vốn đồng tài trợ tiềm năng bằng tiền mặt và tín dụng ưu đãi là hơn 9,7 triệu USD, vốn đối ứng 108.000 USD…Dự án được thực hiện trong 36 tháng tại các địa phương: Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Dự án triển khai thông qua 6 Hợp phần chính, dự án dự kiến đạt được các kết quả chính như: thông qua các chính sách và quy định đáp ứng tiêu chí của KCN sinh thái trong nhiều lĩnh vực liên quan, tăng cường năng lực về lập quy hoạch và quản lý KCN sinh thái cho các cơ quan quản lý KCN ở Trung ương và địa phương, nâng cao trình độ kỹ thuật về chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ sạch và phát thải ít cácbon, phương thức sản xuất an toàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên cho các cơ quan quản lý nhà nước về KCN và doanh nghiệp trong KCN.

Có ít nhất 45 doanh nghiệp tiềm năng trong KCN tại Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ được hỗ trợ tư vấn đổi mới công nghệ  sử dụng tiết kiệm năng lượng và giảm thải ra môi trường, triển khai thí điểm các dự án chuyển thành KCN sinh thái, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển KCN sinh thái. Về tiêu chí kỹ thuật, dự án sẽ giúp giảm phát thải khi nhà kính khoảng 182.000 tấn/năm, giảm lượng nước thải 6 triệu m3/năm, chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ KH&ĐT, UNIDO và các cơ quan liên quan hy vọng kết quả của Dự án sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà tài tài trợ tiếp tục nhân rộng mô hình khu công nghiệp sinh thái trên cả nước.

(T.Hương)