Trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ba luật thuế

 Cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật Quản lý thuế, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách (TCNS) trình bày tại Quốc hội sáng 27-10 đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành Luật: tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường công tác quản lý thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đọc Tờ trình Dự án Luật. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đọc Tờ trình Dự án Luật.

Sửa đổi để khuyến khích phát triển sản xuất

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã đọc Tờ trình Dự án Luật. Bộ trưởng cho biết, Dự thảo Luật trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung hai nội dung trong Luật thuế GTGT, ba nội dung trong Luật thuế TTĐB và ba nội dung tại Luật Quản lý thuế.

Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Phùng Quốc Hiển cho biết, cơ bản các ý kiến trong Ủy ban TCNS nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, chỉ có một số nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Liên quan đến việc sửa đổi Điều 1, Luật thuế GTGT, Tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung quy định: “Đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường khi bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT”.

Ủy ban TCNS nhất trí với nội dung này để khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh đối với mặt hàng nông sản, thủy sản, đồng thời hạn chế việc doanh nghiệp lợi dụng quy định mua nông sản của nông dân (không chịu thuế GTGT) sau đó mua hóa đơn có thuế 5% để hợp thức đầu vào, lòng vòng qua nhiều khâu thương mại trung gian trước khi bán cho cơ sở xuất khẩu để cơ sở này được hoàn thuế.

Tuy nhiên, ông Hiển cho biết, việc quy định các đối tượng trên vào nội dung của khoản 1 Điều 5 về đối tượng không chịu thuế là chưa phù hợp, vì theo quy định hiện hành (điểm đ, khoản 2 Điều 8), các đối tượng trên bán ra ở khâu thương mại đang chịu thuế suất thuế GTGT 5%. Do đó, khi Dự thảo luật đưa vào quy định tại nội dung về đối tượng không chịu thuế nhưng không sửa lại điểm đ khoản 2 Điều 8, dẫn đến việc hiểu là loại trừ toàn bộ nội dung tại khoản 1 Điều 5 mới. Do vậy, Ủy ban đề nghị ban soạn thảo sửa lại quy định này cho phù hợp.

Về giá tính thuế TTĐB đối với hàng hoá nhập khẩu hiện được quy định tại khoản 1, Điều 2, Luật Thuế TTĐB, Ủy ban TCNS tán thành với phương án sửa đổi giá tính thuế TTĐB đối với tất cả hàng hoá chịu thuế TTĐB nhập khẩu là giá do cơ sở nhập khẩu bán ra.

Theo báo cáo thẩm tra, trong bối cảnh thuế nhập khẩu sẽ được cắt giảm về 0% đối với nhiều mặt hàng theo các cam kết quốc tế, việc áp dụng giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu như hiện hành sẽ không đảm bảo công bằng giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu.

“Tuy nhiên, theo Tờ trình của Chính phủ, để đảm bảo bình đẳng, thống nhất mặt hàng chịu thuế TTĐB sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu bán ra trong nước, Chính phủ trình phương án bổ sung giá tính thuế TTĐB đối với khâu bán hàng trong nước của nhà nhập khẩu (bao gồm: phần chi phí bán hàng trong nước và lãi của nhà nhập khẩu (nếu có), song Dự thảo luật lại không thể hiện cụ thể nội dung này, việc quy định như Dự thảo Luật được hiểu là hàng hóa nhập khẩu chịu hai lần thuế TTĐB, “thuế trùng thuế”. Do vậy, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sửa lại nội dung này đảm bảo rõ ràng, minh bạch, cụ thể ngay trong Dự thảo luật”- theo báo cáo.

Xóa nợ để đẩy nhanh cổ phần hóa

Ba nội dung sửa đổi, bổ sung tại Luật quản lý thuế cũng nhận được ý kiến đồng tình cao của Ủy ban TCNS.

Việc sửa đổi tại Điều 3: hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm dưới 50.000 đồng thì được miễn kê khai, nộp thuế, được Ủy ban TCNS tán thành nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho công tác hành thu.

Về xoá nợ thuế đối với DNNN (khoản 2), đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS nhất trí xoá các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế là DNNN thuộc danh sách cổ phần hóa, giao bán, sáp nhập, sắp xếp lại do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt như Dự thảo luật nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các DNNN theo đúng chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc quy định như Dự thảo luật sẽ dẫn đến trường hợp các doanh nghiệp hiện nay chưa đến thời điểm thực hiện cổ phần hóa, cố tình chây ì, chậm nộp tiền thuế để tăng số nợ thuế lớn hơn số lỗ lũy kế của doanh nghiệp hoặc cố tình không kê khai số thuế nợ trong giá trị của doanh nghiệp để được hưởng chính sách xóa nợ thuế của Nhà nước.

Vì vậy, các ý kiến này đề nghị chỉ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp đối với DNNN trong khoảng thời gian được giới hạn trước ngày 31-12-2015, không nên quy định trong luật thành một chính sách thường xuyên.

Về vấn đề này, Ủy ban TCNS nhận định, đây là nội dung mang tính cá biệt, nên đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp của DNNN và bổ sung vào Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2016.

Về tỷ lệ tính tiền chậm nộp, đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS cho rằng, mức phạt tiền chậm nộp 0,05%/ngày (tương đương với khoảng 18,25%/năm) theo quy định hiện hành là quá cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp, do đó nhất trí với Dự thảo Luật điều chỉnh giảm mức phạt tiền chậm nộp thuế từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày (tương đương với khoảng 10,95%/năm).

Các nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế sẽ được đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ vào chiều 29/10.

(Theo Báo Hải quan)