Từ 1/3 chính thức áp dụng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

(eFinance Online) -Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2017.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bộ Tài chính cho biết,  Thông tư số 329/2016/TT-BTC được xây dựng có cơ sở pháp lý, đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn triển khai bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn 04 nội dung chính: Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường và việc triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Thông tư số 329/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2017. Các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đã giao kết trước ngày Thông tư có hiệu lực được tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Việc ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC đã giúp các chủ đầu tư bảo vệ tài chính cho các công trình xây dựng, lắp đặt không may bị thiệt hại về tài sản do các rủi ro không lường trước được xảy ra trong thời gian thi công xây dựng, kể cả các rủi ro có nguyên nhân từ công việc tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng; bảo vệ tài chính cho người lao động thi công trên công trường bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền bảo hiểm lên tới 100 triệu đồng/người/vụ. Thông tư được ban hành cũng tạo cơ chế thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm bảo đảm an toàn tài chính qua việc phân tán, chia sẻ rủi ro thông qua tái bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tổn thất lớn. Mặt khác, việc ban hành Thông tư giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thêm công cụ để quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân  trong triển khai bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

(T.H)