Ứng dụng công nghệ mới phục vụ công tác cải cách hành chính

(eFinance Online) - Thời gian qua, ngành Tài chính quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng hiện đại hóa, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. 
Ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính.Ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận 

Ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính cho biết. theo Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (viết  tắt Việt Nam ICT Index 2018), năm 2018 là năm thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính đứng thứ nhất về ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các Bộ, ngành. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực cố gắng của Bộ Tài chính trong công tác hiện đại hóa quản lý trong suốt những năm qua.

Bám sát chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử, Bộ Tài chính đã thực hiện nhiều giải pháp tổ chức triển khai ứng dụng CNTT. 

Về kết quả thực hiện xây dựng các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển KH&CN tạo tiền đề cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong những năm vừa qua, các Luật về thuế khi được sửa đổi, bổ sung đã chú trọng sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi thuế nhằm khuyến khích phát triển KH&CN, trong đó dành nhiều chính sách ưu đãi về thuế ở mức cao nhất cho các hoạt động đầu tư cho hoạt động KH&CN, ứng dụng công nghệ để khuyến khích phát triển.  

Các chính sách ưu đãi này đã góp phần quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào lĩnh vực KH&CN bằng việc sử dụng nhiều công nghệ cao, công nghệ mới trong đầu tư sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đây có thể coi là giai đoạn ngành Tài chính thực hiện cải cách toàn diện, triệt để và sâu sắc hệ thống chính sách tài chính nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, thúc đẩy ứng dụng CNTT  nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

Tập trung thúc đẩy phát triển, tạo bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông. Phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số.

Đến nay, Bộ Tài chính đã bước đầu ứng dụng nhiều công nghệ mới là công nghệ “lõi” của CMCN 4.0 gồm: công nghệ di động (Mobility), công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Analytics), công nghệ điện toán đám mây (Cloud) và công nghệ bảo mật (Security) trong thực hiện cải cách thủ tục tục hành chính, nâng cao năng lực quản trị công, nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển.

Công nghệ di động đã được nghiên cứu, ứng dụng trong ngành Tài chính tương đối sớm thể hiện trong cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng thông tin điện tử toàn ngành giúp người dân, doanh nghiệp có thể truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mọi lúc, mọi nơi thông qua mạng Internet. Tính đến hết tháng 8/2018, Bộ Tài chính đã cung cấp 167 DVCTT mức độ 3 và 271 thủ tục đã được cung cấp thành DVCTT mức độ 4.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ Mobility cho một số ứng dụng nghiệp vụ, ứng dụng chỉ đạo điều hành tại đơn vị như: các ứng dụng về quản lý văn phòng điện tử TaxOffice, ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế; hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; Hệ thống thông tin chỉ đạo và điều hành phục vụ Lãnh đạo,.... 

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới

Đưa ra những giải pháp phát triển CNTT để đáp ứng hiệu quả công tác cải cách hành chính, ông Hoàng Xuân Nam cho biết, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong hoạt động ngành, đặc biệt là công nghệ dữ liệu lớn, công nghệ chuỗi khối blockchain, công nghệ internet vạn vật. Trước mắt sẽ hoàn thành xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính phù hợp kiến trúc Chính phủ Việt Nam cập nhật 2.0, tổ chức hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia ngành Tài chính trên nền tảng của công nghệ dữ liệu lớn đảm bảo kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa Bộ Tài chính và bộ ngành khác tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin với ngành Tài chính. Đồng thời triển khai xây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác điều hành các cấp lãnh đạo ngành tài chính dựa trên cơ sở dữ liệu lớn, thông tin tích hợp của ngành Tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tập trung thiết lập môi trường điện tử và Cổng giao tiếp của ngành Tài chính. Cổng giao tiếp ngành Tài chính sẽ được xây dựng theo hướng tích hợp với Cổng giao tiếp chính phủ, đặc biệt , đẩy mạnh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc giải đáp thắc mắc lĩnh vực của Bộ Tài chính.  

Trước đó, từ năm 2017, Bộ Tài chính đã áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để triển khai cung cấp Hệ thống hỏi đáp chính sách tài chính tự động trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp tự tìm kiếm câu hỏi và trả lời các vấn đề liên quan đến thắc mắc về các chính sách của ngành tài chính một cách tự động, thông minh. Qua đó đã rút ngắn được thời gian giải đáp các vướng mắc về cơ chế chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Trung bình hàng năm có khoảng 1500 câu hỏi và trả lời gửi tới Bộ Tài chính và số lượng tăng dần hàng năm. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang tiếp tục hoàn thiện Cổng dịch vụ công của ngành Tài chính kết nối tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng chỉ cần truy cập một lần. 

Đặc biệt, tập trung hoàn thành nền tảng công nghệ thông tin hiện đại tiên tiến trên cơ sở kết nối chia sẻ tích hợp thông tin giữa các hệ thống thông tin ứng dụng trong toàn ngành Tài chính, xây dựng triển khai hệ thống định danh thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi tích hợp chia sẻ ứng dụng trong ngành Tài chính.

(T.Hằng - lược ghi)