Ước thu NSNN cả năm sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội

Bộ Tài chính vừa phát ra thông cáo về tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước trong tháng 11.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng thu NSNN tháng 11 ước đạt 78,7 nghìn tỷ đồng

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 11 ước đạt 78,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 860,1 nghìn tỷ đồng, bằng 94,4% dự toán, bằng 92,7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội1, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, thu nội địa tháng 11 ước đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,5% (tương ứng giảm khoảng 20,8 nghìn tỷ đồng) so tháng trước, chủ yếu do một số sắc thuế và khoản thu ngân sách phát sinh quý III đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 10; Lũy kế 11 tháng đạt 642,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, bằng 93,6% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội. 10/14 khoản thu đã đạt và vượt dự toán năm; trong đó các khoản đạt khá là: thuế bảo vệ môi trường đạt 185,9% dự toán; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 154,5% dự toán; thu khác ngân sách đạt 154,2% dự toán; các khoản thu về nhà, đất đạt 143,1% dự toán; lệ phí trước bạ đạt 127,8% dự toán. Các khoản thu còn lại cũng đạt trên 88% dự toán.

Thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 60,57 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán, bằng 99,3% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội. Sản lượng dầu thanh toán 11 tháng ước đạt xấp xỉ 15,28 triệu tấn, bằng 103,4% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 57 USD/thùng, giảm 43 USD/thùng so giá dự toán.

Cũng trong tháng 11, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) ước đạt 16,5 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu đạt 22,5 nghìn tỷ đồng và hoàn thuế GTGT theo quy định là 6 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế 11 tháng ước xấp xỉ 152,3 nghìn tỷ đồng (tổng số thu đạt 231,3 nghìn tỷ đồng, bằng 89% dự toán; hoàn thuế GTGT theo quy định là 79 nghìn tỷ đồng), bằng 87% dự toán và mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội.

Như vậy, kết quả thu NSNN đến hết tháng 11/2015 đạt khá. Theo Bộ Tài chính, ước thu cả năm sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội; số thu NSTW theo đó cũng khả quan hơn, mức độ giảm thu NSTW khả năng thấp hơn so dự kiến đã báo cáo Quốc hội.

Bên cạnh đó, số liệu báo cáo cho biết, chi NSNN tháng 11 ước đạt 97,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 11 tháng đạt 1.015,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014. Bội chi NSNN tháng 11 ước 18,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng bội chi xấp xỉ 155,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán năm.

Sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Dự kiến tháng 12/2015, Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 7 Đề án, đồng thời tiếp tục ban hành các Thông tư, văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính theo kế hoạch.

Cũng trong tháng, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đảm bảo cân đối NSTW năm 2015, hạn chế đến đến mức ít nhất việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước để bù đắp cho số giảm thu NSTW; Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2015 và dự toán năm 2016; Hoàn thiện khung NSNN năm 2016.

Cơ quan Thuế, Hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng (công an, quản lý thị trường,...), bám sát hoạt động sản xuất - kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu NSNN, thu hồi nợ thuế; công tác thanh tra, kiểm tra cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung trước mắt vào những địa bàn, lĩnh vực có rủi ro cao, và có đóng góp số thu NSTW; song song với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan để giảm số giờ nộp thuế, thời gian thông quan theo mục tiêu năm 2016 của Nghị quyết số 19/NQ-CP như đã báo cáo với Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.

Tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của NSNN tiếp tục tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch được giao.

Phân tích, đánh giá cơ cấu nợ công (nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh...) và chi phí trả nợ; rà soát, đàm phán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vốn nước ngoài bằng tiền cho cân đối NSNN; huy động, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch; Nghiên cứu phát hành trái phiếu quốc tế vào đầu 2016 phù hợp thời điểm thị trường thuận lợi với chi phí vốn hợp lý.

Tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường chứng khoán, nguyên nhân và các yếu tố làm tăng, giảm điểm của thị trường để đề xuất các giải pháp, biện pháp phù hợp với Bộ, với Chính phủ.

Theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phối hợp với Bộ Công thương để điều hành giá xăng dầu theo quy định; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa, giá cước vận tải và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác để bình ổn giá trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính...

(T.H)