Ưu tiên thúc đẩy sáng kiến “Tài chính bền vững” và “Kết nối thanh toán khu vực”

(eFinance Online) - Theo hình thức luân phiên, năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, Bộ Tài chính Việt Nam là chủ trì Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN và đồng chủ trì Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong 2 ngày 1-2/10/2020, đã diễn ra các Hội nghị cấp Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc, Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng trung ương và Hội nghị chung giữa Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN. Sau khi chương trình nghị sự của Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN năm 2020 thành công tốt đẹp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức họp báo về sự kiện này.
Toàn cảnh họp báo. Ảnh: QM.Toàn cảnh họp báo. Ảnh: QM.

Ưu tiên hợp tác, phối hợp chính sách giữa các nước trong khu vực

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, gắn với chủ đề quốc gia ASEAN của Việt Nam năm 2020 là “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ưu tiên thúc đẩy 02 sáng kiến là "Tài chính bền vững” và “Kết nối thanh toán khu vực”. Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN hoan nghênh các sáng kiến của Việt Nam trong việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu thúc đẩy hội nhập và kết nối kinh tế tài chính nội khối trong khu vực ASEAN,  làm sâu sắc hơn sự gắn kết của khu vực với cộng đồng quốc tế vì phát triển bền vững, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và năng lực thể chế của ASEAN. Kết quả đầu ra của các sáng kiến là “Báo cáo thúc đẩy tài chính bền vững trong ASEAN” và Bộ nguyên tắc hướng dẫn thực thi Khuôn khổ chính sách thanh toán ASEAN áp dụng cho thanh toán bán lẻ xuyên biên giới theo thời gian thực cùng với các phụ lục đi kèm đã được Hội nghị thông qua.

Thảo luận về tình hình kinh tế khu vực, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN đã chia sẻ với Lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế về triển vọng kinh tế toàn cầu và khu vực, các rủi ro thách thức từ đại dịch Covid-19 cũng như các giải pháp chính sách để duy trì tăng trưởng bền vững và toàn diện trong khu vực. Hội nghị thừa nhận rằng đại dịch COVID-19 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và sự ổn định tài chính khu vực ASEAN. Trong bối cảnh này, các nước ASEAN đã nỗ lực đưa ra các giải pháp chính sách để giảm thiểu tác động của đại dịch và hỗ trợ phục hồi kinh tế bằng cách thực hiện các phương pháp đặc biệt thông qua hỗ trợ tài chính, tiền tệ và tín dụng có mục tiêu cho hệ thống tài chính.

Mặc dù chịu tác động không nhỏ từ đại dịch Covid-19 nhưng các sáng kiến hội nhập và hợp tác tài chính trong ASEAN vẫn được các nhóm công tác triển khai đúng tiến độ. Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc đã nghe báo cáo và hoan nghênh kết quả đạt được trong các lĩnh vực Hội nhập và tự do hóa tài chính, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, Kết nối Tài chính, Thanh toán và Dịch vụ, Tài chính cơ sở hạ tầng, Tài chính bền vững,  Tài chính bao trùm, Tài trợ Rủi ro Thiên tai. Kết quả triển khai các sáng kiến đã được thể hiện rõ tại Bản Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN đã được gửi đến các quý vị đại biểu.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN tái khẳng định các cam kết để đảm bảo dòng chảy liên tục của hàng hóa và dịch vụ và tin tưởng rằng đoàn kết và hợp tác là chìa khóa giúp ASEAN chiến thắng đại dịch và khôi phục tăng trưởng khu vực, đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện các ưu tiên hợp tác, phối hợp chính sách giữa các nước trong khu vực,  cùng với các tổ chức tài chính quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và tăng cường ổn định tài chính trong khu vực ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN trực tuyến đã thành công tốt đẹp. Năm 2021, Bờ-ru-nây sẽ là Chủ tịch Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN.

Các gói giải pháp tiền tệ và tài khóa được triển khai kịp thời

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng cho biết,các hội nghị đều đã kết thúc thành công. Thống đốc chia sẻ một số điểm nổi bật như sau:

Trước hết, khu vực tài chính - ngân hàng của khu vực ASEAN đã và đang hợp tác chặt chẽ để duy trì khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước rất nhiều những bất ổn của kinh tế thế giới. Thông qua các Hội nghị của Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính ASEAN và các phiên họp với đối tác, chúng tôi thống nhất nhận định rằng kinh tế thế giới và khu vực đang chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Theo dự báo của ADB, đa số các nước ASEAN dự kiến tăng trưởng âm, từ mức - 1% đến - 8% trong năm 2020; trừ 3 nước có tăng trưởng dương ở mức thấp, từ 1,4% đến 1,8%; trong đó có Việt Nam. Đã xuất hiện các tín hiệu lạc quan khi các tổ chức quốc tế cho rằng mức tăng trưởng dương sẽ quay trở lại khu vực ASEAN trong năm 2021, từ 3% đến 6,5%. Trong đó, Việt Nam được ADB dự báo đạt tăng trưởng 6,3%. Các Bộ trưởng và Thống đốc một lần nữa khẳng định cam kết tiếp tục đảm bảo ổn định hệ thống tài chính – ngân hàng khu vực nhằm góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Thứ hai, Hội nghị khẳng định vai trò của Bộ Tài chính và  NHTW các nước ASEAN trong nỗ lực chung nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch tới khu vực và phục hồi kinh tế. Các gói giải pháp tiền tệ và tài khóa được triển khai một cách kịp thời và hiệu quả đã khẳng định quyết tâm của các NHTW và Bộ Tài chính ASEAN trong việc thực hiện các mục tiêu chung về giảm thiểu tác động của đại dịch, đảm bảo ổn định và hỗ trợ phát triển kinh tế. Các giải pháp chính sách nêu trên được triển khai phù hợp với tinh thần chung của Tuyên bố Chủ tịch ASEAN, ban hành ngày 14/2 năm nay.

Thứ ba, các Bộ trưởng và Thống đốc cam kết tiếp tục đẩy mạnh hội nhập tài chính tiền tệ khu vực. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tiến trình hợp tác tài chính tiền tệ khu vực ASEAN vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Các Nhóm công tác về hợp tác tài chính – ngân hàng cơ bản vẫn đảm bảo triển khai theo đúng tiến độ, đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra, cũng như yêu cầu chỉ số hoạt động của nhóm.

Thứ tư, trong điều kiện kinh tế - tài chính mới, chúng tôi đã chú trọng thúc đẩy những vấn đề nổi lên gần đây trong tiến trình hợp tác khu vực như chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong dịch vụ tài chính, tài chính bền vững và tài chính toàn diện. Cụ thể, tại Hội nghị của các Thống đốc NHTW, các Thống đốc đã có phiên đối thoại với đại diện Ngân hàng Thanh toán quốc tế, Tổng giám đốc của các ngân hàng thương mại ASEAN, và Hiệp hội Ngân hàng ASEAN về chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng.

Tại Hội nghị chung giữa Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính ASEAN, các Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính đã đối thoại với các Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN, Hội đồng doanh nghiệp EU–ASEAN, Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN về thanh toán số, tài chính toàn diện, cơ sở hạ tầng bền vững. Các chủ đề này là tiền đề quan trọng cho giai đoạn hợp tác tiếp theo kể từ năm nay - năm kiểm điểm giữa kỳ Kế hoạch tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025.

Quang Minh