Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát CCTTHC thuế, hải quan

Chiều ngày 3/3, đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm và làm việc với Bộ Tài chính về công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) trong lĩnh vực thuế, hải quan. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát CCTTHC thuế, hải quan

Ghi nhận nhiều kết quả

Báo cáo tại buổi làm việc về những kết quả CCTTHC Bộ Tài chính đã triển khai trong năm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, để triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ.

Trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế và chủ trì phối hợp với cơ quan BHXH Việt Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp, trình Chính phủ, trình Quốc hội để sửa đổi, bổ sung, đơn giản hoá chính sách và thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, rà soát lại các quy trình thủ tục và đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ thuế điện tử làm giảm số giờ tuân thủ thuế.

Qua rà soát, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung 4 Luật thuế và Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 1/1/2015; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại 4 Nghị định quy định về thuế và có hiệu lực từ 15/11/2014.

Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung  nhiều Thông tư về thuế và có hiệu lực ngay từ 1/9/2014.

Với việc rà soát thể chế, đến 1/1/2015, số giờ thực hiện các thủ tục về thuế giảm được khoảng 370 giờ và còn phải tiếp tục giảm thêm 45,5 giờ nữa mới đạt được mục tiêu về số giờ Nộp thuế mà Nghị quyết số 19 đã đề ra.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-BHXH về việc sửa đổi một số nội dung tại 5 Quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó đơn giản hoá rất nhiều thủ tục, hồ sơ  liên quan đến việc quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội... Những kết quả cải cách của cơ quan này dự kiến giảm được khoảng 100 giờ nộp các khoản bảo hiểm, còn 185,5 giờ.

Đối với lĩnh vực Hải quan, ngày 23/6/2014, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Hải quan năm 2014, tạo cơ sở pháp lý cho việc hiện đại hóa toàn bộ hoạt động hải quan và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại, tiên tiến.

Bên cạnh đó, sau 2 năm đầu tư, chuẩn bị, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao hệ thống thông quan hàng hoá tự động (VNACCS/VCIS) giữa Nhật Bản và Việt Nam vào ngày 25/4/2014. Việc triển khai hệ thống VNACCS/VCIS đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiết kiệm thời gian thông quan, giải phóng hàng, giảm chi phí, nhân sự trong quá trình làm thủ tục...

Cộng với việc tích cực triển khai Cơ chế Một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, thực hiện kiểm tra hàng hóa XNK bằng máy soi, thời gian giao thương hàng hóa qua biên giới theo yêu cầu Nghị quyết 19 đã giảm được 25 - 30% về thời gian (còn 15 - 16 ngày).

Ghi nhận những kết quả này, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đánh giá, Tài chính là ngành dẫn đầu trong việc triển khai đo đếm sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp thông qua lĩnh vực thuế và hải quan. Cần huy động trí tuệ của nhân dân cùng tham gia cải cách hành chính, nhất là hai lĩnh vực nhạy cảm này.

Đồng nhận định với ông Lộc, ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục giám sát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp cho rằng, từ trước tới nay, Bộ Tài chính luôn ý thức và chủ động trong việc CCTTHC. Rõ ràng việc thực hiện Nghị quyết 19 là một sự bứt phá của ngành Tài chính so với các Bộ ngành khác. Tuy nhiên, ông Phan nhấn mạnh, việc thực hiện trên thực tế thế nào mới là quan trọng...

Để cải cách thực sự đi vào cuộc sống

Phát biểu tại buổi làm việc, xuất phát từ việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, chính sách đã ban hành “chỉ là trên giấy tờ”, cần có những bước đi cụ thể hơn để sớm đưa chính sách vào cuộc sống, cũng cần những bước cụ thể để công khai, minh bạch thông tin cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng giám sát.

“Việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tham gia giám sát thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh thông qua thủ tục thuế và hải quan là việc làm rất thiết thực, có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp và quốc gia”.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự chủ động quyết liệt của Bộ Tài chính trong việc triển khai các Nghị quyết của Chính phủ thực hiện CCTTHC.

Những chỉ số bước đầu đáng khích lệ của Bộ Tài chính đã cho thấy sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Dự kiến các chương trình phối hợp để giám sát hoạt động CCTTHC trong năm 2015, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị việc phối hợp cần hướng đến thực hiện mục tiêu rút ngắn thủ tục, thời gian, nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai theo các chỉ tiêu của Chính phủ đã nêu ra.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, việc giám sát cần rộng hơn, giám sát việc trả lời ý kiến công khai minh bạch, hỗ trợ thông tin của các cơ quan Thuế, Hải quan các cấp, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp...

(T.H)