Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Trong 2 ngày từ 29 đến 30/9/2014, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước (TSNN) thuộc Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính đã triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho tất cả các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

Ảnh nguồn Cục Công sản - Bộ Tài chính. Ảnh nguồn Cục Công sản - Bộ Tài chính.

Bà Lê Thị Thanh Bình - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc quản lý các tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định hiện nay tại các đơn vị đang quản lý gặp nhiều khó khăn, thông tin báo cáo về tài sản chưa chính xác. Chính vì vậy, việc triển khai Phần mềm sẽ giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý tài sản của các đơn vị được đồng bộ và thống nhất.

Bà Lê Thị Thanh Bình yêu cầu 31 kế toán trưởng và kế toán tài sản của các đơn vị dự toán thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cần nghiêm túc học tập để nắm vững nội dung, yêu cầu của khóa học để ứng dụng vào thực tế đơn vị ngay sau khi kết thúc khóa học.
 
(T.H)