Việt Nam: Cân nhắc tăng lương tối thiểu vùng

Tăng lương tối thiểu vùng cần dựa trên cơ sở dữ liệu khoa học và có sự đề xuất, tham gia của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động có tầm ảnh hưởng. Đó là nhận định của các nhà khoa học tại buổi hội thảo do VCCI và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đồng tổ chức hôm 5/6, tại Hà Nội.

Việt Nam: Cân nhắc tăng lương tối thiểu vùng

Theo VCCI, tốc độ tăng lương tối thiểu vùng ngang bằng với tốc độ tăng trưởng của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong giai đoạn 2010 - 2011 nhưng lại cao gấp 3 lần tăng trưởng CPI trong năm 2012. Tính bình quân, lương tối thiểu vùng tăng 9,9% năm 2010, 30,1% vào năm 2012 và 15,2% năm 2014.

Trong khi đó, ông Phùng Quang Huy, Giám đốc Văn phòng Giới Sử dụng Lao động cho rằng, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu áp dụng cho năm 2015 cần được cân nhắc ở mức phù hợp, vừa đảm bảo tiền lương thực tế cho người lao động, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mức độ tăng lương tối thiểu sẽ tác động rất lớn tới mức tăng của các loại phụ cấp và các khoản chế độ chính sách liên quan, do đó khi tăng lương tối thiểu thêm 10% có thể làm tổng quỹ lương mà doanh nghiệp phải chi trả cho người lao động tăng thêm hơn 17%.

Thực tế, đề xuất tăng lương tối thiểu vùng không mới nhưng cần cân nhắc kỹ nhiều yếu tố trên cơ sở hài hòa. Đại diện ILO, ông Phillip Hazelton nhận định: Để tăng lương tối thiểu hợp lý, điều quan trọng là phải tạo điều kiện và khuyến khích các cuộc thảo luận chung trên cơ sở dữ liệu khoa học và sự tham gia của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động có tầm ảnh hưởng.

Được biết, lương tối thiểu vùng tại Việt Nam hiện nay đang được thảo luận tại Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Hội đồng Tiền lương Quốc gia được thành lập  năm  2013 và đại diện cho tiếng nói bình đẳng của Chính phủ, các tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, vấn đề này còn đang gây nhiều tranh cãi khi quyền lợi của các bên và đặc biệt của người lao động vẫn là dấu hỏi...

(Nam Phương)