Việt Nam đã hoàn thành một số mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ

Ngày 21/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố báo cáo kết quả 15 năm thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (TNK)-Vì một thế giới không có ai bị bỏ lại phía sau. Theo báo cáo, Việt Nam đã hoàn thành một số những mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ như: xóa đói giảm nghèo cùng cực; đạt phổ cập giáo dục tiểu học; thúc đẩy bình đẳng giới và đạt nhiều tiến bộ trong các chỉ tiêu về y tế... 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong suốt 15 năm qua, Việt Nam đã coi các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ là một ưu tiên quan trọng của quốc gia. 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, đến nay, tỷ lệ nhập học đúng tuổi bậc tiểu học đạt 99%, tỷ lệ đi học của các em trai và các em gái nhìn chung ngang bằng nhau. Kết quả này thể hiện nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện bảo đảm quyền lợi học tập của trẻ em. Bên cạnh đó vấn đề chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, phòng chống lạm dụng đối tượng yếu thế, biến đổi khí hậu, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, bình đẳng giới… cũng đạt được nhiều tiến bộ. 

Đặc biệt, đã có khoảng 43 triệu người đã thoát khỏi tình trạng nghèo đói trong giai đoạn 1993-2008. Đây là điểm sáng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của thế giới, được cộng đồng quốc tế công nhận và khuyến khích nhân rộng điển hình. Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra những điểm sáng khác của Việt Nam như: Nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam đã tăng đáng kể tới 66% trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2014. Trong 2 năm qua, mỗi năm ODA đạt tới mức trên 130 tỷ USD, vượt mục tiêu do Liên hợp quốc đề ra là chiếm 0,7% tổng thu nhập quốc nội trung bình của một quốc gia.

Trên là lĩnh vực xuất khẩu, các số liệu xuất khẩu hàng hóa mới nhất cho thấy khả năng tiếp cận của các nước phát triển đối với thị trường của các nước phát triển đã cải thiện đáng kể, tăng từ tỷ lệ 30,5% hồi năm 2000 lên 43,8% trong năm 2014.

Một thành tựu đáng kể nữa là tỷ lệ sử dụng điện thoại di động ở các nước đang phát triển ước tính lên tới 92% tính tới cuối năm 2015, so với mức chưa tới 10% hồi năm 2000.

Để hoàn thành những mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, Việt Nam đã rút ra 2 bài học là quốc gia hóa và lồng ghép các mục tiêu cụ thể vào hệ thống ké hoạch, chương trình, chính sách quốc gia, phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước; Xây dựng mô hình tăng trưởng toàn diện, kết hợp phát triển kinh tế với xã hội, bảo vệ môi trường, vì người nghèo.

Tuy nhiên, báo cáo cũng đề cập đến những lĩnh vực mà Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực thực hiện liên quan đến phòng chống HIV/AIDS, tình trạng còi xương ở trẻ em và thúc đẩy bền vững về môi trường. Mặt khác, tiến độ thực hiện các mục tiêu chưa ngang bằng giữa các vùng và các nhóm dân cư, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số... Do vậy, thời gian tới Việt Nam cần phát huy hơn nữa kết quả đạt được, tổng kết bài học thực tiễn trên cơ sở huy động và sử dụng nguồn lực tổng hợp; lấy nội lực làm chủ đạo. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và khuyến khích sự sẵn sàng tha gia, đóng góp của các tầng lớp xã hội, cá nhân vào việc thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ.

(TN)