Việt Nam sẽ vay nợ nước ngoài 4.520 triệu USD trong năm 2014

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ của Chính phủ trong năm 2014 gồm: Vay trong nước 367.000 tỷ đồng, trong đó, vay để bù đắp bội chi ngân sách 197.000 tỷ đồng, phát hành trái phiếu cho đầu tư 100.000 tỷ đồng và đảo nợ khoảng 70.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
 
Kế hoạch vay nước ngoài 4.520 triệu USD, tương đương 95.800 tỷ đồng; Kế hoạch trả nợ 208.883 tỷ đồng, bao gồm: Trả nợ trong nước 159.683 tỷ đồng (chi trả nợ trực tiếp từ nguồn NSNN là 92.323 tỷ đồng và vay mới để đảo một phần nghĩa vụ nợ đến hạn); Trả nợ nước ngoài 49.200 tỷ đồng.

Thủ tướng cũng phê duyệt hạn mức vay trong nước được Chính phủ bảo lãnh tối đa 70.492 tỷ đồng, trong đó phát hành trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam 40.000 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 15.492 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh Chính phủ cho các dự án trọng điểm quốc gia 15.000 tỷ đồng.
 
Hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Chính phủ bảo lãnh là 2.800 triệu USD, vay theo phương thức tự vay tự trả là 3.800 triệu USD...
 
(HTH)