Việt Nam thu hút nhà đầu tư Singapore

Theo Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính riêng 2 tháng đầu năm 2016, Singapore có 30 dự án cấp mới tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 435 triệu USD.

Nhiều nhà đầu tư Singapore đang chú ý đến BĐS Việt Nam. Nguồn: Báo Đất Việt.Nhiều nhà đầu tư Singapore đang chú ý đến BĐS Việt Nam. Nguồn: Báo Đất Việt.

Ngoài 30 dự án được cấp mới, trong 2 tháng đầu năm còn có 6 dự án của Singapore tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm đạt 33,8 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của Singapore đạt gần 469 triệu USD.

Hiện tại Singapore đang dẫn đầu các nước về vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tính lũy kế đến ngày 20/2, các nhà đầu tư Singapore có 1.569 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 36 tỉ USD. Quy mô vốn bình quân một dự án của Singapore khoảng 23 triệu USD, cao hơn so với mức bình quân chung một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 14 triệu USD/dự án.

Xét về lĩnh vực đầu tư, các dự án của Singapore chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, bất động sản. Các ngành nghệ thuật vui chơi giải trí, xây dựng, vận tải kho bãi cũng thu hút nhiều vốn đầu tư của Singapore tại Việt Nam.

Các nhà đầu tư Singapore đã đầu tư tại 57/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Trong đó, các địa phương thu hút nhiều vốn FDI từ các doanh nghiệp Singapore nhất là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Nam, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Thái Nguyên...

Có thể thấy môi trường đầu tư của Việt Nam thời gian gần đây đã được cải thiện theo hướng tích cực, cùng với việc Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới thông qua các Hiệp định Thương mại tự do với nhiều quốc gia trên thế giới, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), và cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được hình thành vào cuối năm 2015 đã góp phần thúc đẩy đầu tư từ Singapore cũng như nhiều quốc gia khác vào Việt Nam.

(T.N)