Việt Nam vay vốn WB tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và WB tổ chức ký Hiệp định tài trợ cho Dự án “Tăng cường Hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao NHNN Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và WB tổ chức ký Hiệp định tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan cho Dự án.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục - Đào tạo sớm hoàn tất việc ban hành Thông tư liên bộ về quản lý tài chính và hướng dẫn thực hiện chi trả trong Dự án theo kế hoạch đã đề ra; hoàn tất lắp đặt hệ thống thông tin quản lý để đáp ứng điều kiện giải ngân Hợp phần 2 của Dự án.

Về các đối tượng hưởng lợi và đối tượng bổ sung trong Hợp phần 2 của Dự án, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, cập nhật văn kiện Dự án để phù hợp với Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 18/6/2013 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam và Hiệp định Tài trợ đã ký...

(HTH)