Vietnam Finance 2011: "Định hướng chiến lược hiện đại hóa quản lý thu ngân sách NN"

Tiếp tục chương trình Hội thảo Vietnam Finance 2011, sáng nay (30/9), dưới sự chủ trì của ông Vũ Văn Trường, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Phiên báo cáo toàn thể đã tập trung vào vấn đề “Định hướng chiến lược hiện đại hóa quản lý thu ngân sách Nhà nước”.

Ông Vũ Văn Trường, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã chủ trì chương trình Hội thảo Vietnam Finance 2011 sáng nay.Ông Vũ Văn Trường, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã chủ trì chương trình Hội thảo Vietnam Finance 2011 sáng nay.

Phiên báo cáo bao gồm các bài tham luận từ Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước,... và các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tập trung vào những định hướng, kế hoạch, chiến lược, những giải pháp của các doanh nghiệp,... nhằm hiện đại hóa quản lý thu ngân sách Nhà nước.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội thảo Vietnam Finance 2011 ngày 30/9:

Vietnam Finance 2011:

Vietnam Finance 2011:

Vietnam Finance 2011:

Vietnam Finance 2011:

(MH)