Vĩnh Phúc lấy ý kiến Dự thảo Quyết định miễn giảm tiền thuê đất và công tác quản lý giá

Thông tin từ Sở Tài chính Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này vừa có buổi làm việc với các Sở, ngành liên quan đến việc thực hiện Quyết định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất và công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Dự thảo Quyết định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh quy định rõ công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Bình ổn giá; định giá của nhà nước; hiệp thương giá; kiểm tra các yếu tố hình thành giá, kê khai giá, niêm yết giá, thanh tra chuyên ngành về giá; trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các ngành, các cấp trong lĩnh vực về giá và cơ sở dữ liệu về giá. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng; cơ quan nhà nước...Các Sở, ngành, địa phương, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định Luật giá, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Tại buổi làm việc, đại diện một số Sở, ngành cơ bản nhất trí với các nội dung tại Dự thảo Quyết định. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, Ban soạn thảo cần xem xét, chỉnh sửa, bổ sung lại một số Điều, khoản, từ ngữ liên quan đến công tác quản lý giá thuốc chữa bệnh, đấu thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện niêm yết giá cước vận tải ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Đồng thời, đề nghị trong Quyết định cần quy định rõ trách nhiệm các Sở, ngành trong từng lĩnh vực để công tác quản lý giá được triển khai đạt hiệu quả cao.  

Riêng đối với việc ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, có ý kiến đề nghị bổ sung căn cứ xác định mức miễn, giảm tiền thuê đất, xem xét, điều chỉnh lại nội dung các Điều, khoản. Đồng thời, đưa ra cơ chế, mức giá cụ thể đối với từng khu vực thành thị - nông thôn; có chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất không đúng mục đích để tránh vướng mắc trong triển khai thực hiện; có cơ chế ưu đãi riêng nhằm khuyến khích xã hội hóa một số lĩnh vực cần ưu tiên thực hiện sớm. 

(T.H)