WB hỗ trợ 400 triệu USD tăng khả năng cạnh tranh của Việt Nam

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký ba thỏa thuận tín dụng với tổng trị giá 400 triệu USD giúp Việt Nam cải cách quản lý kinh tế nhằm tăng cường năng suất và khả năng cạnh tranh, hỗ trợ triển khai chương trình Cải cách giáo dục đại học và tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ 5 tuổi.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký ba thỏa thuận tín dụng.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký ba thỏa thuận tín dụng.

Trong đó, khoản tín dụng hỗ trợ Quản lý và Cạnh tranh Kinh tế đầu tiên (EMCC 1) sẽ cấp 250 triệu USD tài chính ưu đãi để hỗ trợ cải cách trong bảy lĩnh vực chính sách, bao gồm: Khu vực tài chính; Chính sách tài khóa; Hành chính công và trách nhiệm giải trình; Quản lý doanh nghiệp nhà nước; Quản lý đầu tư công; Hiệu quả môi trường kinh doanh; Bình đẳng và minh bạch của môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó, ổn định kinh tế vĩ mô là một ưu tiên hàng đầu để tăng khả năng cạnh tranh của Việt Nam, và cũng là mục tiêu cốt lõi của EMCC. EMCC sẽ hỗ trợ thực hiện chương trình cải cách kinh tế trong 3 năm tới mà cụ thể là giám sát các chính sách kinh tế vĩ mô hỗ trợ nỗ lực ổn định kinh tế của Chính phủ. Quản lý đầu tư công, cải cách doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng là những chủ đề quan trọng của chương trình này, phù hợp với các ưu tiên của Chính phủ trong cải cách cơ cấu.

Chia sẻ về khoản hỗ trợ lần này, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) khẳng định: Việc tiếp tục duy trì các nỗ lực này là cần thiết, đồng thời cần phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình cải cách cấu trúc. EMCC được thiết kế để thúc đẩy quan hệ đối tác với chính phủ nhằm hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công và ngành ngân hàng.

Khoản tín dụng thứ hai trị giá 50 triệu USD cho “Chương trình Chính sách phát triển Giáo dục đại học - Giai đoạn 3” sẽ được sử dụng để hỗ trợ thực hiện các chương trình cải cách giáo dục đại học của Chính phủ với các chính sách tăng cường quản trị, tài chính và chất lượng giáo dục đại học. Đặc biệt, khoản tín dụng này hỗ trợ các nỗ lực nhằm: (i) cải thiện khả năng đáp ứng của giáo dục đại học và năng lực nghiên cứu; tăng cường minh bạch tài chính, tính bền vững và hiệu quả của giáo dục đại học, và nâng cao chất lượng của các tổ chức giáo dục đại học.

Còn Dự án “Tăng cường Khả năng Sẵn sàng Đi học cho Trẻ mầm non” nhằm mục đích tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ chuẩn bị bước vào tiểu học, đặc biệt với nhóm có nguy cơ gặp khó khăn để thành công trong môi trường học tập sẽ được hỗ trợ với tổng trị giá 100 triệu USD. Đặc biệt, dự án hỗ trợ nỗ lực mở rộng chương trình đi học mầm non 2 buổi/ngày, nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non và củng cố chuyên môn cho giáo viên và hiệu trưởng các trường mầm non.

(T.Hương)