WB hỗ trợ 415 triệu USD để nâng cao an toàn đập ở Việt Nam

Hôm qua, Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã thông qua một khoản hỗ trợ tín dụng trị giá 415 triệu USD của Hiệp hội Phát triển Quốc tế cho dự án Cải thiện và Nâng cao An toàn Đập cho Việt Nam, dự kiến sẽ đem lại lợi ích cho khoảng 6,8 triệu người.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Dự án Cải tạo và Nâng cao An toàn Đập, nằm trong chương trình An toàn Đập quốc gia Việt Nam, dự kiến sẽ cải tạo khoảng 450 đập thủy lợi được ưu tiên vì điều kiện xuống cấp và thời gian sử dụng lâu. Dự kiến dự án sẽ đem lại lợi ích cho khoảng 2,7 triệu người đang sống phụ thuộc vào các đập này, chủ yếu qua việc sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp và cấp nước, và khoảng 4,1 triệu người có tài sản ở vùng hạ lưu bị ảnh hưởng nếu các đập này xảy ra sự cố.

Bên cạnh việc cải tạo đập, dự án cũng hỗ trợ Chính phủ thực hiện một khuôn khổ bền vững nhằm đảm bảo an toàn đập trên toàn hệ thống. Hoạt động này bao gồm việc đưa ra quy chuẩn kỹ thuật và quản lý, quy tắc, hướng dẫn và quy phạm áp dụng trên toàn hệ thống đập để việc an toàn đập được chuẩn hóa, minh bạch và có trách nhiệm.

(T.H)