WB hỗ trợ 60 triệu USD tăng cường hiệu quả hệ thống trợ giúp xã hội

Ngày 23/1, Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt một khoản tín dụng trị giá 60 triệu USD giúp tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Việc hỗ trợ thông qua cải tiến công tác quản lý và cung ứng dịch vụ xã hội trên cả nước và thí điểm các biện pháp cải tiến tại 4 tỉnh miền Bắc, Trung và Nam Việt Nam là Hà Giang, Quảng Nam, Trà Vinh và Lâm Đồng. Cụ thể, bằng việc thực hiện một số hạng mục quan trọng trong hệ thống trợ giúp xã hội toàn quốc mạnh hơn, bao gồm một cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ nghèo và cận nghèo, và đối tượng hưởng chế độ xã hội, và một hệ thống thông tin quản lý, qua đó sẽ hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ là giảm bớt manh mún để tạo cơ sở hợp nhất chương trình và nâng cao hiệu quả chi công cho mục đích trợ giúp xã hội.

Khoản tín dụng này nhằm tài trợ cho Dự án Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội (SASSP), giúp Chính phủ thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông qua tăng cường vai trò của hệ thống trợ giúp xã hội trong việc giúp trẻ em có thêm cơ hội và thoát nghèo truyền kiếp.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam cho biết: Các chính phủ trên thế giới đang ngày càng tập trung vào việc xây dựng hệ thống trợ giúp xã hội năng động, có thể bảo vệ người dân khỏi rủi ro cực đoan, để tạo khả năng chống chọi với các cú sốc và tạo điều kiện cho người nghèo.

Dự án này là sản phẩm của một nhóm các đối tác bao gồm Bộ LĐ-TB-XH, UNICEF, Bộ Phát triển Quốc tế Anh và WB. Đây  là một cơ hội rất tốt để Việt Nam xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội minh bạch và hiệu quả trong việc đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ bảo trợ xã hội của mọi người.

Nguồn vốn Dự án do Hiệp hội Phát triển Quốc tế, nhánh cấp vốn cho các nước thu nhập thấp của Nhóm Ngân hàng Thế giới, cho vay với điều khoản kết hợp. 

(HTH)