WB: Kinh tế Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng 5,4% trong năm nay

Tăng trưởng tại các nước đang phát triển khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, sẽ chậm lại trong năm 2014. Cụ thể, kinh tế Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng 5,4% trong năm nay.

Ảnh: TH.Ảnh: TH.
Tại cuộc họp báo công bố Báo cáo cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á -Thái Bình Dương ngày 6/10, chuyên gia Sandeep Mahajan - Kinh tế trưởng Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết: Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ giảm nhẹ trong năm nay và năm tới do Chính phủ nước này đang cố gắng đưa nền kinh tế phát triển bền vững hơn với các chính sách nhằm giải quyết yếu kém về tài chính và những điểm nghẽn mang tính cơ cấu của nền kinh tế.
 
"Do đó, tăng trưởng tại các nước đang phát triển khu vực Đông Á -Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, sẽ chậm lại trong năm 2014. Cụ thể, kinh tế Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng 5,4% trong năm nay. Đây là mức tăng trưởng thấp hơn một chút so với dự báo của Việt Nam nhưng chuyên gia WB nhấn mạnh, dự báo dựa trên tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và có thể thay đổi nếu có những đột biến trong 3 tháng cuối năm." - chuyên gia Sandeep Mahajan nhấn mạnh.
 
Mặc dù toàn bộ khu vực Đông Á - Thái Bình Dương sẽ được hưởng lợi nhiều hơn bất cứ khu vực nào nhờ sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu nhưng tác động tới các nước khác nhau sẽ khác nhau, tùy thuộc vào môi trường đầu tư và xuất khẩu. Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam và Campuchia có điều kiện phù hợp để tăng xuất khẩu, phản ánh mức độ hội nhập ngày càng sâu của các nền kinh tế này vào các chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực, vốn có vai trò làm động lực thúc đẩy thương mại toàn cầu trong vòng 20 năm qua.
 
Tuy nhiên, vấn đề còn đang tồn tại ở Việt Nam là nhân tố cơ cấu và do những tác động cộng lực của thị trường bất động sản trầm lắng đã tác động đến hoạt động đầu tư doanh nghiệp nội địa còn yếu, điều này ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. 
 
Vấn đề cơ cấu kinh tế cũng là nguyên nhân kìm hãm tăng trưởng tín dụng ở Việt Nam. Thực tế, việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng doanh nghiệp là quá trình phức tạp đòi hỏi phải có khuôn khổ pháp lý và có thị trường mạnh để các doanh nghiệp bán được cổ phần. Trong khi đó, cần đưa ra nhiều thông tin hơn về các doanh nghiệp cổ phần hóa, bán cổ phần ra thị trường, đồng thời tăng cường minh bạch tình hình tài chính ngân hàng, giảm tiêu cực của sở hữu chéo, doanh nghiệp nhà nước, các báo cáo kiểm toán…Thông tin minh bạch chính là yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin với các nhà đầu tư.
 
Theo ông Sandeep Mahajan, những cải cách cơ cấu trong dài hạn bao gồm tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cải thiện hậu cần thương mại, và tự do hóa các dịch vụ và đầu tư trực tiếp nước ngoài... sẽ giúp các quốc gia có thể tối đa hóa những lợi ích từ sự phục hồi toàn cầu.
 
(T.Hương)