WB tài trợ 25 triệu USD tín dụng quản lý tài nguyên nước

Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua khoản tín dụng 25 triệu USD, giúp Việt Nam quản lý tốt hơn tài nguyên nước và những rủi ro do ảnh hưởng của khí hậu tại các lưu vực sông và cải thiện việc thu thập, phân tích và trao đổi dữ liệu về tài nguyên nước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Khoản tín dụng được phê duyệt ngày 27/11 (giờ Washington) tài trợ tín dụng cho Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Giai đoạn 2 sẽ đóng góp vào mục tiêu tổng thể của chương trình quản lý tài nguyên nước lồng ghép tại Khu vực hạ lưu sông Mekong vì sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bền vững thông qua hoạt động xây dựng năng lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban quốc gia sông Mekong Việt Nam và các ban ngành có liên quan.
 
Dự án này là giai đoạn hai của một chương trình gồm 4 giai đoạn tạo ra những hình mẫu điển hình trong việc thực hiện quản lý tài nguyên nước chung ở khu vực hạ lưu sông Mekong. Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ xây dựng thể chế quản lý tài nguyên nước tổng hợp ở lưu vực sông Sêsan - Sêrêpốc ở Việt Nam. Đồng thời, dự án giúp thành lập mạng lưới giám sát tài nguyên nước ở khu vực biên giới với Cam-pu-chia và Lào tại khu vực hạ lưu sông Mekong  và hệ thống thông tin tài nguyên nước của Việt Nam trên khu vực hạ lưu sông Mekong. Dự án sẽ củng cố mạng lưới thông tin khí tượng thủy văn, dự báo lũ và hệ thống cảnh báo ở khu vực Tây nguyên.
 
Khoản tín dụng 25 triệu USD do Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA), thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới chuyên cung cấp tín dụng ưu đãi cho các nước thu nhập thấp vay.
 
(HTH)