WB tài trợ phát triển xanh mạng lưới điện quốc gia

Mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) Việt Nam đã ký thỏa thuận sẵn sàng khởi động một chương trình tài trợ carbon, giúp phát triển xanh mạng lưới điện quốc gia  trên cơ sở phát triển bền vững về thương mại.

Ảnh nguồn Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh nguồn Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

Theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ đối tác Carbon (CPF) của Ngân hàng thế giới (WB): CPF sẽ mua tín chỉ giảm thải carbon của Dự án Năng lượng tái tạo (REDP)  trong khuôn khổ Cơ chế Phát triển Sạch của Liên Hợp Quốc.

CPF kết nối các nước công nghiệp phát triển (bên mua giảm phát thải)  với các nước đang phát triển (bên bán) nhằm thiết lập quan hệ đối tác. Quỹ tạo điều kiện thực hiện các chương trình hàm lượng carbon thấp trong nhiều ngành, sử dụng nhiều loại công nghệ - ví dụ sản xuất và phân phối điện, sử dụng tiết kiệm điện, xử lý chất thải – trong những trường hợp mà các chính phủ cần đến biện pháp chính sách hoặc cần đến đầu tư.

Theo đó, CPF, Thụy Điển, Na Uy và Tây Ban Nha  sẽ mua 3 triệu tấn tín chỉ giảm thải carbon của chương trình phát triển thủy điện nhỏ thuộc REDP, tạo thêm doanh thu cho các dự án. Tổng tín dụng cho REDP là 202 triệu USD được cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế, là cơ quan của WB  cung cấp tài chính ưu đãi.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam cho biết: Các tín chỉ giảm thải carbon sẽ giúp tạo nguồn doanh thu bổ sung, thanh toán bằng đồng tiền mạnh dựa trên kết quả hoạt động, qua đó nâng cao sự hấp dẫn về tài chính của đầu tư tư nhân vào năng lượng tái tạo. Sẽ có khoảng 15-25 tiểu dự án được REDP tài trợ với tổng chi phí đầu tư khoảng 5-20 triệu USD cho mỗi tiểu dự án. Chương trình sẽ giúp xóa bỏ các rào cản phát triển năng lượng tái tạo, cung cấp nguồn kinh phí, nhằm tăng cường khả năng tài chính cho các dự án và qua đó giúp phát triển xanh mạng lưới điện quốc gia trên cở sở đảm bảo tính bền vững thương mại.

Chương trình đang mang lại lợi ích cho người dân, giúp Việt Nam có được nguồn thu từ quỹ carbon để phát triển năng lượng tái tạo. Việc ký kết hiệp định với CPF là một bước tiến tích cực, giúp Việt Nam tận dụng thêm cơ hội sử dụng tín chỉ giảm thải carbon phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế và giảm nhẹ thiên tai.

(HTH)