Xã đạt chuẩn nông thôn mới sẽ đựợc thưởng công trình phúc lợi 1 tỷ đồng

(eFinance Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ lựa chọn, đề nghị khen thưởng: Mỗi cụm thi đua 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Mỗi khối thi đua 1 bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Một số tỉnh, thành phố tiêu biểu nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được khen thưởng tại Tổng kết giai đoạn I, được khen thưởng tại Tổng kết Phong trào Thi đua vào năm 2020.

Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn, đề nghị khen thưởng: Các huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 5% số xã của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới.

Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương lựa chọn, đề nghị khen thưởng: 2 đến 3 đơn vị trực thuộc, 1 đến 2 cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong Phong trào thi đua để đề nghị khen thưởng. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chọn 2 đến 3 cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới để đề nghị khen thưởng.

Theo quy định, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu sẽ được Chính phủ tặng Cờ Thi đua và thưởng 1 công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ đồng. Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và thưởng công trình phúc lợi trị giá 30 tỷ đồng.

Doanh nghiệp và các cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc đặc biệt xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng theo quy định hiện hành.

(NQ)