Xác định khoản lợi bất chính phải nộp vào NSNN

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 149/2014/TT-BTC quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, đối với khoản lợi là tiền thì khoản lợi này sẽ tính bằng lượng hàng hóa, dịch vụ vi phạm nhân với đơn giá (Nếu không xác định được số lượng, đơn giá thì sẽ là số tiền thực tế thu được).

Đối với khoản lợi là giấy tờ có giá thì giá trị của khoản lợi này sẽ tính bằng tổng giá trị theo mệnh giá của từng loại giấy tờ có cùng mệnh giá, nếu đã chuyển nhượng/bị tiêu hủy thì theo giá chuyển nhượng/giá sổ sách.

Đối với khoản lợi là tài sản, vật có giá đã được chuyển nhượng, tiêu thụ, tiêu hủy thì giá trị khoản lợi sẽ xác định theo giá thị trường hoặc giá trên sổ sách hoặc là giá trên tờ khai hải quan của hàng hóa.

Việc xử lý số lợi bất hợp pháp này sẽ thực hiện theo quy định chung tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/11/2014. Trường hợp có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả từ ngày Thông tư này có hiệu lực, việc xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi  phạm hành chính để sung vào ngân sách nhà nước thực hiện theo các quy định tại Thông tư này.

(T.H)