Xin bổ sung 170.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 23/10, Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh đã trình QH việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) giai đoạn 2014 - 2016. Theo đó, dự kiến trong 3 năm tới sẽ phát hành bổ sung 170.000 tỷ đồng TPCP (không bao gồm 75.000 tỷ đồng đã có trong kế hoạch 2012 - 2015).

Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh phát biểu trước Quốc hội. Ảnh nguồn internet.Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh phát biểu trước Quốc hội. Ảnh nguồn internet.

Trong số 170.000 tỷ đồng TPCP này, Chính phủ sẽ bố trí 61,68 nghìn tỷ đồng để đầu tư dự án quốc lộ 1A và quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên); bổ sung 73,32 nghìn tỷ đồng cho các dự án đầu tư dở dang để thúc đẩy tiến độ thi công sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; bố trí 20 nghìn tỷ đồng vốn đối ứng cho các dự án ODA; bố trí 15 nghìn tỷ đồng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tập trung chủ yếu cho các xã nghèo thuộc các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc và các vùng khó khăn khác.

'Nếu phát hành bổ sung số vốn trên, dư nợ công đến cuối năm 2016 vẫn nằm trong giới hạn an toàn và đảm bảo khả năng cân đối nguồn trả nợ", Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định...

Dự kiến việc phát hành bổ sung vốn TPCP trong 3 năm 2014 - 2016 sẽ bổ sung thêm nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng; tạo môi trường thuận lợi để huy động thêm nhiều nguồn lực của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển; thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng phát triển kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Theo đó sẽ có thêm khoảng 75% dự án giao thông, thủy lợi, các bệnh viện đang đầu tư dở dang trong kế hoạch TPCP 2011 - 2015 được bổ sung đủ vốn để hoàn thành; phát huy được hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư. Đặc biệt Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14 là 2 tuyến giao thông huyết mạch, quan trọng nhất của cả nước sẽ được đầu tư hoàn thành trong 3 năm tới, sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của cả nước và vùng Tây Nguyên. Tổng số giường bệnh tăng thêm trên toàn quốc kế hoạch năm 2014 dự kiến là 4.500 giường, năm 2015 là 4.500 giường, đạt chỉ tiêu tổng giường bệnh/vạn dân là 22,5 (năm 2014) và 23 (năm 2015).

Thêm vào đó, việc phát hành bổ sung vốn TPCP lần này sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA, góp phần quan trọng vào việc thực hiện đột phá xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại của đất nước; Góp phần thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tạo ra những điều kiện để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu và phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân ở các vùng miền khó khăn.

Nêu rõ hơn về tác động đối với lạm phát, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định, việc phát hành TPCP không làm tăng tổng lượng tiền trong lưu thông, nên cơ bản không ảnh hưởng đến mặt bằng giá. Tuy nhiên, việc tăng chi tiêu của Chính phủ thông qua phát hành TPCP, cũng gây tác động tới nhu cầu của những hàng hóa, dịch vụ liên quan, cũng gây tác động đến giá cả từng mặt hàng và mặt bằng giá nói chung trong khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, cùng với việc thực hiện phương án bổ sung TPCP, Bộ trưởng cho rằng cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp chính sách để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống nhân dân.

(T.H)