Xin hỗ trợ 40.000 tỷ đồng xây nhà đồng bào bị bão lũ miền Trung

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có tờ trình đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh lũ, lụt khu vực miền Trung do ảnh hưởng của 2 cơn bão mạnh số 10 và 11.

Xin hỗ trợ 40.000 tỷ đồng xây nhà đồng bào bị bão lũ miền Trung

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, số hộ nghèo và hộ cận nghèo hiện đang sinh sống tại khu vực bị ngập từ 1,5 m trở lên trên địa bàn các tỉnh miền Trung là 40.533 hộ, trong đó số hộ cư trú tại thôn đặc biệt khó khăn là 8.050 hộ. Số hộ cận nghèo là 36.449 hộ, trong đó số hộ cư trú tại thôn đặc biệt khó khăn là 6.138 hộ.

Chương trình hỗ trợ xây nhà cho người dân tại vùng khó khăn được quy định tại Quyết định 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (Quyết định 716). Tuy nhiên, đề án này có điều chỉnh, bổ sung một số quy định để đảm bảo phù hợp hơn với thực tế.

Do vậy, những hộ gia đình được hỗ trợ phải đang cư trú tại vùng thường xuyên bị thiên tai lũ, lụt thuộc khu vực nông thôn hoặc tại các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc trực thuộc phường, thị trấn, xã trực thuộc 14 tỉnh, TP: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ được hỗ trợ từng phần.

Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là kinh phí khi ngân sách nhà nước gặp khó khăn. Do đó, kế hoạch sẽ thực hiện trong 2 năm (2014 – 2015), trong đó năm 2014 hỗ trợ cho khoảng 15 nghìn hộ nghèo, với số vốn Ngân sách nhà nước khoảng 156 tỷ đồng. Số còn lại (khoảng trên 25 nghìn hộ) sẽ triển khai thực hiện trong năm 2015.

Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ cho các hộ nghèo, căn cứ tình hình thực tế sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện hỗ trợ đối với những hộ thuộc diện cận nghèo (hơn 36.400 hộ). Các hộ thuộc đối tượng hỗ trợ sẽ được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ và những hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn là 12 triệu đồng/hộ.

Đối với những hộ thuộc diện đối tượng của Chính sách, nếu có nhu cầu vay vốn thì được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ưu đãi với mức tối đa là 15 triệu đồng/hộ. Đối với những hộ dân đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách khác của Nhà nước, địa phương và các tổ chức đoàn thể có nhu cầu vay vốn thì được vay tối đa 15 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm sàn phòng, tránh lũ, lụt (tăng 5 triệu đồng/hộ so với Quyết định 716).

(NP)