Xử lý khoảng trống pháp lý trong sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư

(eFinance Online) - Tại buổi họp báo chuyên đề ngày 5/10/2018, ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho biết, triển khai Luật quản lý sử dụng tài sản công, Chính phủ đã ban hành 16 nghị định, quyết định, tuy nhiên đến thời điểm Luật có hiệu lực (01/01/2018), Nghị định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT (xây dựng-chuyển giao) vẫn chưa được ban hành. Vì vậy, để lấp khoảng trống pháp lý này, tháng 3/2018, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn và mới đây, ngày 24/9/2018, bộ tiếp tục có Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một Nghị quyết để xử lý khoảng trống pháp lý này.
Tuyến đường Phạm Văn Đồng được đầu tư xây dựng bằng hình thức BT. Ảnh minh họa. Tác giả: Cao Thắng - Báo Sài Gòn giải phóng online. Tuyến đường Phạm Văn Đồng được đầu tư xây dựng bằng hình thức BT. Ảnh minh họa. Tác giả: Cao Thắng - Báo Sài Gòn giải phóng online.

Giải thích về nguyên nhân chậm ban hành Nghị định hướng dẫn, ông Nguyễn Tân Thịnh cho hay, tháng 9/2017, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phân công cơ quan soạn thảo văn bản chi tiết thì chỉ sau hơn 1 tháng, tức là tháng 10/2017, Bộ Tài chính đã trình dự thảo nghị định trên. Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Chính phủ. Tuy nhiên, đây là nghị định khó khó vì liên quan nhiều pháp luật khác nhau như: đầu tư, quản lý tài sản công, xây dựng, đất đai, đặc biệt là việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán ra sao cho đảm bảo giá thị trường, tránh thất thoát. Do vậy, Chính phủ thận trọng trong quá trình hoàn thiện nghị định này.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, Ủy ban Nhân dân thành phố các tỉnh, thành phố yêu cầu tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018. Việc dừng thanh toán này được thực hiện tới khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT có hiệu lực thi hành.

Thực hiện Nghị quyết 119/2018/NQ-CP ngày 09/9/2018 về phiên họp thường kỳ tháng 8/2018 của Chính phủ: “Trong thời gian Nghị định này chưa được ban hành và chưa có hiệu lực thi hành, giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý khoảng trống pháp lý kể từ ngày Luật quản lý sử dụng tài sản công có hiệu lực để không làm ảnh hưởng đến các dự án đang triển khai, đặc biệt là các dự án BT đã ký kết Hợp đồng”, Bộ Tài chính đã có Công văn 11590/BTC-QLCS ngày 24/9/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý khoảng trống pháp lý kể từ ngày 01/01/2018 (Luật quản lý sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành) với nguyên tắc đảm bảo phù hợp với quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017; thanh toán cho các dự án BT đang triển khai theo đúng quy định của pháp luật về thanh toán dự án BT từng thời kỳ.

Kim Liên