Xử lý nghiêm các đơn vị cố tình không giảm giá cước vận tải

Bộ Tài chính vừa có công văn số 931/BTC-QLG gửi Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tính đến nay, giá xăng, dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu thêm 2 đợt vào ngày 06/01/2015 và 21/01/2015, qua kiểm tra, nắm tình hình tại một số địa phương cho thấy vẫn còn đơn vị chưa thực hiện kê khai giảm giá.

Trước tình hình trên, để tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô, Bộ Tài chính đề nghị, Bộ Giao thông vận tải chỉ  đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ  đạo của Bộ Giao thông vận tải tại công điện số  120/CĐ-BGTVT ngày 23/12/2014 và Bộ Tài chính tại công văn số 18757/BTC-QLG ngày 23/12/2014; chỉ đạo Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị căn cứ phương án tổ chức vận tải và xu hướng giảm giá nhiên liệu để tính toán lại giá thành, kê khai với cơ quan có thẩm quyền, trường hợp quá thời hạn quy định mà các đơn vị này không thực hiện kê khai giảm giá cước theo xu hướng giảm giá nhiên liệu, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo quy định.

Đồng thời, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và cơ quan Thuế tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính tại công điện số 120/CĐ-BGTVT ngày 23/12/2014 và công văn số 18757/BTC-QLG ngày 23/12/2014; chú trọng việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai giá cước vận tải ô tô trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Đối với đơn vị không thực hiện kê khai giá theo quy định, xử phạt theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với các đơn vị đã kê khai giảm giá cước, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị này tiếp tục tính toán lại giá thành vận tải theo xu hướng giảm giá nhiên liệu để kê khai lại theo đúng quy định. Trường hợp các đơn vị cố tình kê khai giảm giá chưa phù hợp, tùy theo tình hình, có thể tiến hành kiểm tra yếu tố hình thành giá của các đơn vị và xử lý theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn.

(T.H)