Xử lý tồn tại của một số dự án ngành Công Thương

(eFinance Online) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về xử lý các tồn tại yếu kém, không hiệu quả của một số dự án và doanh nghiệp ngành Công Thương.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thông báo kết luận nêu rõ, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước được giao nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực sản xuất các mặt hàng thiết yếu, sản xuất nhiên liệu xăng dầu, hóa dầu, phân bón, thép, giấy,… phục vụ cho nền kinh tế, sản xuất và đời sống nhân dân.

Trong những năm qua cùng với sự phát triển của đất nước, các doanh nghiệp nhà nước có sự phát triển lớn mạnh, giữ vai trò chủ đạo, góp phần quan trọng trong khai thác tài nguyên, tiên phong thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển và điều hành của Chính phủ để phát triển kinh tế, xã hội thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, đóng góp cho ngân sách, xây dựng đất nước.

Tuy nhiên thời gian qua, bên c