Xử lý vướng mắc chứng nhận xuất xứ xăng dầu nhập khẩu

(eFinance Online) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về xử lý vướng mắc chứng nhận xuất xứ (C/O) xăng dầu nhập khẩu.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các đại biểu tại cuộc họp xử lý vướng mắc về chứng nhận xuất xứ (C/O) xăng dầu nhập khẩu.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao đối với các vướng mắc, khiếu nại của doanh nghiệp liên quan đến C/O xăng dầu nhập khẩu trong giai đoạn từ ngày 14/9/2016 đến ngày 8/3/2017 theo đúng quy định của pháp luật về hải quan, xuất nhập khẩu, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật... và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 12/2018.

(PV)