Xuất cấp bổ sung 103,635 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2558/QĐ-BTC, xuất cấp bổ sung không thu tiền 103,635 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho học sinh học kỳ I, năm học 2015 - 2016.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bộ Tài chính xuất cấp bổ sung cho tỉnh Quảng Trị là 21,84 tấn gạo; tỉnh Khánh Hòa là 2,1 tấn gạo; tỉnh Bình Thuận là 0,9 tấn gạo; tỉnh Long An là 78,57 tấn gạo và tỉnh Trà Vinh là 0,225 tấn gạo để hỗ trợ cho học sinh.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; việc giao nhận gạo bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận gạo của địa phương vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm huyện lỵ của tỉnh đến các trường học hoặc địa điểm thích hợp, cấp phát cho các đối tượng học sinh theo đúng quy định, không bị trùng lặp giữa các chương trình hỗ trợ gạo khác trên địa bàn; sử dụng gạo được hỗ trợ đúng mục đích, tránh thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối gạo.

(PV)