Xuất cấp gần 30.000 tấn gạo hỗ trợ học sinh vùng khó khăn

Tại Quyết định số 405/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền 29.358,401 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2014 - 2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bên cạnh đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức giao nhận tại trung tâm huyện lị theo kế hoạch phân bổ của Uỷ ban nhân dân các tỉnh. Việc giao nhận gạo phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước.

Đồng thời, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ Tài chính xem xét phê duyệt; ghi giảm vốn dự trữ nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đảm bảo việc tiếp nhận, phân phối gạo đúng đối tượng, không bị trùng lắp giữa các chương trình hỗ trợ gạo khác trên địa bàn; sử dụng gạo được hỗ trợ đúng mục đích, tránh để thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối gạo.

Các địa phương cũng phải chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận gạo vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm quận, huyện, thị, thành phố của tỉnh đến các trường học hoặc địa điểm thích hợp, cấp phát cho các đối tượng học sinh theo đúng quy định.

(T.H)