Xuất cấp gạo cho địa phương bị ảnh hưởng do cá chết bất thường

(eFinance Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách để hỗ trợ các địa phương cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng của tình trạng cá chết bất thường.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chủ động cấp phát gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng của tình trạng cá chết bất thường; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Trước đó, ngày 29/4/2016, Bộ Tài chính có công văn số 5892/BTC-TCDT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho các địa phương.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua tình trạng cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, ngư dân các xã ven biển, các xã hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, các xã có ngư dân làm muối và hoạt động liên quan đến du lịch. Tình trạng cá chết đã gây hoang mang trong nhân dân và dư luận địa phương.

Ngày 27/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có văn bản số 580/UBN-VX đề nghị Bộ Tài chính (Cục DTNN KV Bình Trị Thiên) xuất tạm ứng cho tỉnh 500 tấn gạo để hỗ trợ người dân, UBND tỉnh sẽ hoàn trả số gạo đã tạm ứng này sau khi có hỗ trợ từ Chính phủ.

Ngày 28/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị có văn bản số 1490/UBND-TM đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ 300 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để địa phương cứu đói cho người dân các địa phương sống ven biển bị tác động nghiêm trọng do nghi nước biển nhiễm độc.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân hai tỉnh nêu trên, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ đã xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho hai tỉnh, cụ thể:

Tỉnh Quảng Bình: Ngày 27/4/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có quyết định xuất cấp 100 tấn gạo theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng thời giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất tạm ứng 400 tấn gạo để đủ số lượng 500 tấn gạo giao cho địa phương để kịp thời hỗ trợ cho ngư dân và xử lý sự cố xảy ra trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Trị: Ngày 29/4/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có quyết định xuất cấp 100 tấn gạo theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng thời giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất tạm ứng 200 tấn để đủ số lượng 300 tấn gạo theo đề nghị của địa phương.

Số lượng 600 tấn gạo xuất tạm ứng cho tỉnh Quảng Bình (400 tấn) và tỉnh Quảng Trị (200 tấn) sẽ được trừ vào số lượng gạo dự trữ quốc gia cấp cho hai tỉnh khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định hỗ trợ gạo cho các địa phương để cứu đói cho người dân vùng biển, ngư dân bị ảnh hưởng của tình trạng cá chết bất thường.

Theo Bộ Tài chính, trong thời gian tới, trường hợp có văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh về hỗ trợ gạo cho ngư dân các địa phương bị ảnh hưởng của tình trạng cá chết bất thường, Bộ Tài chính sẽ chủ động cấp phát gạo dự trữ quốc gia theo đúng thẩm quyền và số lượng gạo còn lại vượt quá thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ cấp tạm ứng để đảm bảo đáp ứng ngay nhu cầu của các địa phương. Sau đó Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện thủ tục cấp hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định.

(PV)