Xuất cấp hơn 1.584 tấn gạo hỗ trợ học sinh Gia Lai và Kon Tum

(eFinance Online) -Thực hiện quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2017 - 2018, Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên đã hoàn thành xuất 1.584,347 tấn gạo đến tay học sinh trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
Vận chuyển gạo dự trữ đến với học sinh Kon Tum. Ảnh nguồn: TBTC online.Vận chuyển gạo dự trữ đến với học sinh Kon Tum. Ảnh nguồn: TBTC online.

Địa phương nhận gạo trên địa bàn 2 tỉnh nói trên đa phần là xa trung tâm, ở các huyện miền núi, địa hình hiểm trở, đường xá còn khó khăn. Tuy nhiên, Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên đã chủ động liên hệ, phối hợp với Ủy ban nhân dân Gia Lai và Kon Tum xuất cấp, giao nhận gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho học sinh; đôn đốc, nhắc nhở các Sở Giáo dục và Đào tạo (là đơn vị được địa phương giao nhiệm vụ tổ chức triển khai, phối hợp và tiếp nhận gạo) xác định số lượng học sinh thực tế. Đồng thời, phối hợp cùng xây dựng kế hoạch giao nhận để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chỉ trong thời gian ngắn, Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên đã tiến hành xuất cấp, giao nhận kịp thời, đảm bảo chất lượng 1.584,347 tấn gạo hỗ trợ học sinh trên địa bàn 2 tỉnh, trong đó xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai là 582,42 tấn; xuất hỗ trợ cho học sinh tỉnh Kon Tum là 1.001,927 tấn (chia làm 2 đợt, đợt 1 là 419,37 tấn và đợt 2 là 582,557 tấn).

(P.Anh)