Xuất cấp hơn 190 tấn gạo hỗ trợ đồng bào huyện Ba Tơ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1138/QĐ-TTg, hỗ trợ gạo cho đồng bào thuộc huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 190,98 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ cho đồng bào nằm trong vùng mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân thuộc huyện Ba Tơ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(PV)