Xuất cấp hơn 401 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1198/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 401,775 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2014.

UBND tỉnh Gia Lai sử dụng số gạo được cấp để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(PV)