​Xuất cấp hơn 50 nghìn tấn gạo dự trữ hỗ trợ người dân bảo vệ, phát triển rừng

(eFinance Online) - Ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 937/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lương thực cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại tỉnh Thanh Hóa.

 
 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 50.790 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực giai đoạn 2018 - 2024 trên địa bàn 4 huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ lương thực khác trên địa bàn.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thống nhất số lượng gạo hỗ trợ hàng năm theo nhu cầu thực tế, thời gian và lộ trình thực hiện Đề án, bảo đảm tổng số lượng gạo xuất cấp trong 7 năm không vượt quá tổng số lượng gạo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(PV)