Xuất cấp không thu tiền 1.158 tấn gạo cho Sơn La để cứu đói giáp hạt

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.158 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2014 (Quyết định số 1070/QĐ-TTg).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Sơn La sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân để cứu đói. Trường hợp tiếp tục khó khăn, tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Từ đầu năm đến nay, Thủ tướng đã ban hành nhiều quyết định xuất lương thực dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý để cấp không thu tiền, cứu trợ cho các tỉnh, thành phố khắc phục thiếu đói do thiên tai, giáp hạt. Riêng tỉnh Sơn La đã được xuất cấp không thu tiền 2.652 tấn gạo trong thời gian giáp hạt...

(PV)