Xúc tiến đầu tư Vùng Tây Bắc và Tây Nguyên: Cơ hội đổi đời cho đồng bào dân tộc

Chiều 26/3, Ngân hàng Nhà nước(NHNN) phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu nội dung 2 chương trình hội nghị xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên năm 2013.

Giới thiệu hội nghị xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên năm 2013.Giới thiệu hội nghị xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên năm 2013.

Nhằm kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhà tài trợ trong và ngoài nước tham gia phát triển kinh tế trên địa bàn và hỗ trợ đời sống cho đồng bào Tây Bắc, Hội nghị xúc tiến đầu tư, án sinh xã hội khu vực Tây Bắc tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang sẽ diễn ra trong 02 ngày từ 02-03/4/2013. Còn Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên sẽ được tổ chức chính thức ngày 12/4 tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Do nhiều nguyên nhân đặc thù, các tiềm năng, lợi thế của vùng Tây Bắc vẫn chưa được phát huy, kinh tế chậm phát triển, đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ đang sinh sống trong nhà tạm bợ, dột nát; tỷ lệ phòng học, trạm y tế chưa được kiên cố hóa vẫn còn rất lớn, nhất là tại địa bàn vùng cao, biên giới. Bên cạnh xúc tiến đầu tư, Ban chỉ đạo cũng lấy an sinh xã hội là một trong hai nội dung quan trọng của Hội nghị, vì đây là nhu cầu bức thiết đối với đồng bào nghèo vùng Tây Bắc, cũng là điều kiện tiền đề bảo đảm sự bền vững cho các dự án đầu tư.

Tham gia Hội nghị với tư cách nhà đồng tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết tại Hội nghị sắp tới, BIDV dự kiến sẽ ký kết 6 thỏa thuận tài trợ vốn với tổng mức cam kết tài trợ là 3.434 tỷ đồng cho các lĩnh vực: sản xuất giấy, may mặc, nông sản, khai thác khoáng sản và thủy điện. Sau hội nghị, BIDV sẽ tiếp tục thu xếp các nguồn vốn trung dài hạn nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển khu vực Tây Bắc. Cụ thể, giai đoạn 2013-2015, BIDV cam kết sẽ dành nguồn vốn trung dài hạn theo doanh số 15.000 tỷ đồng để phát triển hoạt động tín dụng song hành với chính sách và định hướng phát triển kinh tế, phát triển ngành của khu vực…

Còn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - một trong những đơn vị đồng tổ chức cho biết sẽ tài trợ trên 245 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội năm 2013 tại khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên.

(T.Hương)